Gegarandeerd GND

GND biedt al meer dan 30 jaar gegarandeerde kwaliteit in houten deuren voor bouwend Nederland: onafhankelijke instellingen controleren de aangesloten fabrikanten op de verstrekte garanties.

Wat betekent dit voor u als bestekschrijver?

Als bestekschrijver wil u weloverwogen en verantwoorde keuzes maken. Door het opnemen van GND als garantievoorwaarde bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan de kwaliteit die uw opdrachtgever verlangt: hoogwaardige producten die aan alle eisen voldoen. We maken het u extra makkelijk met onze bestekservice. Via de aangesloten fabrikanten stellen we Stabu of fabrikant eigen teksten ter beschikking, waardoor u tijd bespaart en verkeerde keuzes tijdens het bouwtraject kunt voorkomen.

Kies voor zekerheid, helderheid en transparantie

  • verantwoorde keuze met de herkenbaarheid van toegepaste prestatie
  • aantoonbare nakoming van verplichtingen conform het bouwbesluit
  • gewaarborgde prestatie-garantie
  • tijd besparen door de bestekservice