In een woning is het van belang dat de geluidsisolatie van uw deur voldoet aan de geldende geluidseisen. Geluidwerende deuren met GND-garantie voldoen hieraan. Hierdoor ervaart u minder geluidshinder dan bij andere deuren. Doordat GND-deuren uitgebreid getest worden, kunnen deze geluid reduceren in verschillende categorieën. Om te bepalen welke categorie er nodig is, kunt onderstaand overzicht bekijken.  

geluidsisolatie deur

Wanneer u geluidshinder ervaart kan dit zorgen voor ernstige gevolgen voor de gezondheid. Daarom is het van belang dat uw woning of het pand voorzien is van deuren met GND-garantie. In Nederland zijn er bijna 4 miljoen mensen die geluidhinder ervaren en hierdoor lichamelijke klachten hebben. Denk bijvoorbeeld aan slaapgebrek, verhoogde stress of hoge bloeddruk. Goede geluidsisolatie van woon- en werkruimten is dus van groot belang en daarvoor zijn goede, geluidsdichte deuren- en kozijnen noodzakelijk.

Wanneer u geluidshinder ervaart kan dit zorgen voor ernstige gevolgen voor de gezondheid. Daarom is het van belang dat uw woning of het pand voorzien is van deuren met GND-garantie. In Nederland zijn er bijna 4 miljoen mensen die geluidhinder ervaren en hierdoor lichamelijke klachten hebben. Denk bijvoorbeeld aan slaapgebrek, verhoogde stress of hoge bloeddruk. Goede geluidsisolatie van woon- en werkruimten is dus van groot belang en daarvoor zijn goede, geluidsdichte deuren- en kozijnen noodzakelijk.

Geluidisolerende GND-deuren 

Om een geluidwerende GND-deur te herkennen, kunt u het GND-garantielabel en daaronder geplaatste zekerheidslabel aan de hangzijde van de deur vinden. U kunt de QR-code scannen om de status van de deur te bekijken. Zo ziet u wie er verantwoordelijk is voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd aan de deur. Daarnaast vindt u ook gegevens over hoe de deur is geleverd en welke prestaties de geluidsisolatie van de deur biedt. Het prestatiescherm geeft aan of de deur in geluidscategorie 32dB, 37dB, 42dB of 47dB valt. 

Daarnaast garandeert het GND-garantielabel ook andere factoren. Denk hierbij aan de brandwerendheid, tochtwerendheid, inbraak en rookwerendheid. GND-deuren bieden veiligheid en garanderen de kwaliteit van de geluidsisolatie van de deur. GND biedt u de zekerheid van meerjarige garantie conform het uniforme GND-garantiereglement. 

Wilt u meer weten over geluidsisolatie van uw deur? Dan voorzien we u graag van de juiste informatie of een passend advies voor uw situatie. 

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Veel vragen en antwoorden over deuren en garanties zijn opgenomen in de publicatie
Veel gestelde vragen over deuren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GND.