GND zekerheidsklassen voor geluidwerende deuren
dragen bij aan vermindering van geluidhinder

10 april 2019

Uit onderzoek blijkt dat bijna 4 miljoen Nederlanders langdurig geluidhinder ervaren. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Slaapgebrek, verhoogde stress, een hoge bloeddruk en bloedstolling liggen op de loer, soms zelfs met hart- en vaatziekten en uiteindelijk sterfte tot gevolg.

Met de campagne “Een deur is maar een deur, tot je last hebt van geluid” vraagt GND aandacht voor de bijdrage van deuren en kozijnen aan de vermindering van geluidhinder in Nederland.

In huis is de mate van geluidsisolatie van grote invloed op het wooncomfort en welbevinden. Goede geluidsisolatie van woon- en werkruimten is dus van groot belang en daarvoor zijn goede deuren- en kozijnen noodzakelijk. Fabrikanten die zijn aangesloten bij GND hebben speciale geluidwerende deuren ontwikkeld. De gebruikte materialen en het ontwerp met een speciaal kaderprofiel waar de deur invalt, zorgen voor optimale geluidsisolatie.

Geluid is een complexe materie
Er is veel verwarring over begrippen en geluidwaarden. Met eenduidige definities, herkenbare labels en de GND-zekerheidsklassen® verstrekt GND helderheid over de mate van geluidwerendheid van een deur en kozijn.

GND-zekerheidsklassen®
Met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. De garantie kent drie zekerheidsklassen:

  • Deurblad
  • Deurblad inclusief hang- en sluitwerk en dichtingen
  • Deurblad inclusief hang- en sluitwerk, dichtingen en kozijn.

GND-deuren: herkenbare zekerheid en garantie
Geluidwerende deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Met de GND-deurscanner app zijn eenvoudig de afkomst en prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur en het kozijn te controleren.

Overige nieuwsberichten

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Inbraak