Schade melden

Door een schademelding zo compleet mogelijk aan te leveren, kan deze snel beoordeeld en verwerkt worden.
Hierbij zijn een aantal gegevens voor ons van belang. Wij vragen u deze gegevens (zie onderstaande overzicht)
schriftelijk (per email) bij ons te melden waarna wij contact met u opnemen.
 

Een GND buitendeur herkent u aan de in de zijkant van de deur geplaatste ronde GND garantielabel (tot 2016). Aan de linkerzijde is een twee cijferig fabrikantnummer opgenomen wij vragen u dit nummer bij de melding op te geven.

Vanaf 2016 is een GND-deur naast een garantielabel voorzien van een zekerheidslabel dat met een QR code scanner of de "GND deurscanner" App is uit te lezen.

 

Een GND binnendeur herkent u aan de in de zijkant van de deur geplaatste ovale GND garantielabel (tot 2016).
Op het label is het logo van de fabrikant weergegeven wij vragen u dit bij de melding op te geven.

Vanaf 2016 is een GND-deur naast een garantielabel voorzien van een zekerheidslabel dat met een QR code scanner of de "GND deurscanner" App is uit te lezen.Gegevens schademelding

 

Uw gegevens Project gegevens    Aannemer   Deuren fabrikant
Bedrijfsnaam Projectnaam Naam Naam of nummer
Plaats Adres + huisnr. Plaats (op) Leveringsdatum
Contactpersoon Postcode Contactpersoon Waar gaan de klachten over
Telefoonnummer Plaats Telefoonnummer Wat is de tekortkoming
Emailadres Bewoner Emailadres  
We vragen u voor een snelle afhandeling bewijsstukken als garantiedocumenten, originele tekeningen en foto’s van de tekortkoming mee te sturen.

 

Mocht u na het insturen van de schademelding nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het nummer: 026-3790216 of via email: info@gnd.nl