Gegarandeerd GND

GND biedt al 35 jaar gegarandeerde kwaliteit in houten deuren voor bouwend Nederland: onafhankelijke instellingen controleren de aangesloten fabrikanten op de verstrekte garanties.

Wat betekent dit voor u als aannemer?

Als aannemer wilt u weloverwogen en efficiënte keuzes maken. Een GND-deur is een verantwoorde keuze: Een deur met een GND-garantielabel is een kwalitatief hoogwaardig product dat voldoet aan alle eisen uit het bouwbesluit. 

Met een GND-deur maakt u een verantwoorde keuze: Het herkenbare GND-garantielabel staat voor hoge kwaliteit, lange levensduur en herkenbare prestaties als brand, rook, geluid en inbraak. Door het gebruik van voornamelijk hout uit duurzaam beheerde bossen een verantwoorde keuze. De deuren bieden een perfecte prestatie die minimaal voldoet aan het bouwbesluit maar in veel gevallen veel beter presteert. Bovendien is het mogelijk om de deur onder verantwoording van de bij GND aangesloten fabrikant in te laten meten en te monteren, passend in uw bouwlogistieke traject van basisdeur tot compleet afgewerkt product. Kortom, een veilig gevoel voor u én voor uw klant.

Kies voor zekerheid, helderheid en transparantie

  • eenvoudig aantoonbare nakoming van verplichtingen conform het bouwbesluit (KOMO), maar dan met 6 jaar garantie
  • verantwoorde keuze met de herkenbaarheid van toegepaste prestatie, (scan de QR code op het label)
  • gewaarborgde prestatie-garantie