Gegarandeerd GND

GND biedt al 35 jaar gegarandeerde kwaliteit in houten deuren voor bouwend Nederland: onafhankelijke instellingen controleren de aangesloten fabrikanten op de verstrekte garanties.

Wat betekent dit voor u als bestekschrijver?

Als bestekschrijver wil u weloverwogen en verantwoorde keuzes maken. Door het opnemen van GND als garantievoorwaarde bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan de kwaliteit die uw opdrachtgever verlangt: hoogwaardige producten die aan alle eisen voldoen. Herkenbaar en controleerbaar door plaatsing van het GND garantielabel waar de prestaties voor brand, rook, geluid en inbraakwerendheid direct op uit te lezen zijn. We maken het u extra makkelijk met onze bestekservice. Via de aangesloten fabrikanten stellen we Stabu of fabrikant eigen teksten ter beschikking, waardoor u tijd bespaart en verkeerde keuzes tijdens het bouwtraject en faalkosten voorkomt.

Download de brochure GND-garantiedeuren

GND labeling prestatiedeuren

 

Kies voor zekerheid, helderheid en transparantie

  • verantwoorde keuze met de herkenbaarheid van toegepaste prestatie
  • aantoonbare nakoming van verplichtingen conform het bouwbesluit
  • gewaarborgde prestatie-garantie
  • tijd besparen door de bestekservice