Gegarandeerd GND

GND biedt al 35 jaar gegarandeerde kwaliteit in houten deuren voor bouwend Nederland: onafhankelijke instellingen controleren de aangesloten fabrikanten op de verstrekte garanties.

Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of gebouweigenaar?

Als opdrachtgever of gebouweigenaar wilt u weloverwogen keuzes maken. Een GND-deur is een verantwoorde keuze: het herkenbare GND-garantielabel staat voor hoge kwaliteit, een lange levensduur en uniform garantiereglement. Heel duurzaam. Met de prestaties voldoet u aan het bouwbesluit en aan de juridische verplichtingen. Daar bovenop bieden de aangesloten fabrikanten met de GND-zekerheidsklassen® garantie op de functionele prestaties (brand, rook, geluid en inbraakwerendheid) van het geleverde en gemonteerde product. Deze gewaarborgde prestatie-garantie betekent voor u beheersbare exploitatiekosten en aantoonbaar en contrleerbare prestaties. Kortom, een veilig gevoel voor u én voor uw klant.

 

Download de brochure GND-garantiedeuren

GND labeling prestatiedeuren

 

Kies voor zekerheid, helderheid en transparantie

  • verantwoorde keuze met de herkenbaarheid van toegepaste prestatie
  • aantoonbare nakoming van verplichtingen conform het bouwbesluit
  • gewaarborgde prestatie-garantie voor brand, rook, geluid en inbraakwerende deuren