Disclaimer

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op de website van © GND Garantiedeuren. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

De op deze website getoonde informatie wordt door de GND met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie, die op de site wordt gepubliceerd, onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. GND behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
GND sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van) deze internetsite.

Vragen en/of opmerkingen
Als u vragen en/of opmerkingen hebt over onze Disclaimer kunt u contact met ons opnemen via info@gnd.nl of 026 – 3790216.


Arnhem, maart 2020