Isolatie

Goede isolatiedeuren maken het verschil tussen huis en thuis. Ze dragen bij aan behaaglijk en comfortabel wonen. Positief effect: geen energieverspilling en een lagere energierekening. Wat mag u verwachten van isolerende deuren met het GND-label? Dat en meer leest u hieronder.

Isolatie

Goede isolatiedeuren maken het verschil tussen huis en thuis. Ze dragen bij aan behaaglijk en comfortabel wonen. Positief effect: geen energieverspilling en een lagere energierekening. Wat mag u verwachten van isolerende deuren met het GND-label? Dat en meer leest u hieronder.

Waarom een goed geïsoleerde deur?

Van de bestaande woningen in Nederland is 3 op de 4 nog niet goed geïsoleerd. Voor nieuwbouw zijn vanaf 2021 op bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen de aanzienlijk strengere BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) van toepassing. Goed isolerende deuren en deur-kozijncombinaties spelen een belangrijke rol in de isolatie van de gevel. Ze zorgen voor een prettig en comfortabel huis en een lagere energierekening.

Hoe herken ik een isolerende deur?

Onafhankelijke controle en zekerheidsklassen
Controle op de fabricage en de levering en montage vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende zekerheidsklassen maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het certificaat.

Kenmerken van een geïsoleerde deur

Het Bouwbesluit bepaalt aan welke isolatiewaarde de schil van een gebouw moet voldoen en geeft aan hoe de isolerende deuren en kozijnen berekend moeten worden. Hierbij gaat het voor deur/kozijncombinaties om de u-waarde (warmtedoorgang). GND heeft hier een aantal isolatiecategorieën voor opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de UD in W/m²K: de waarde van het deurblad (Up) en het kozijn (Ufr). Dit leidt tot de volgende categorieën: 0 (rekenwaarde 3,4), 1 (rekenwaarde 2,2), 2 (rekenwaarde 1,7), 3 (rekenwaarde 1,1), 4 (rekenwaarde 0,8).

Warmteverlies en -weerstand
De NEN 1068 beschrijft hoe het warmteverlies van een gebouw te berekenen. In de NEN‐EN‐ISO 10077‐1 staat vermeld hoe de warmteweerstand (Rc-waarde) van een gesloten constructie of die van een gevelopening (U-waarde) bepaald wordt. De norm voor transparante constructies als ramen en deuren is tot de ingang van BENG (januari 2021) nog 2,2 W/m²K.

Reduceren van de gemiddelde elementwaarde
Welke waarde nodig is in een BENG-gebouw, hangt af van meerdere variabelen die berekend worden volgens de NTA 8800. De GND-aangesloten fabrikanten hebben in hun productrange een uitgebreid assortiment deuren die tot een Up-waarde van 0,63 (W/m²K) halen. Hiermee maakt u grote stappen in het reduceren van de gemiddelde elementwaarde.

Testrapport en zekerheidslabel
Hoe de waarde voor de isolerende deur en kozijncombinatie zijn berekend en welke prestatie is behaald, is terug te vinden in het betreffende rapport. Om te voldoen aan het rapport moeten alle onderdelen uitgevoerd zijn zoals berekend. Als u de QR-code op het zekerheidslabel scant, weet u waar de deur aan voldoet.

Thermische-isolatie-kenmerken

GND-zekerheidsklasse® I, II en III
Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Bovendien zijn de verantwoordelijkheden van het GND-aangesloten bedrijf en die van de aannemer/afnemer hieronder terug te vinden. Voor de binnendeuren is dit opgedeeld in GND-zekerheidsklasse I, II en III. Voor buitendeuren betreft dit GND-zekerheidsklasse II en III. Meer informatie vindt u in de verantwoordelijkhedenmatrix voor binnen- of buitendeuren.

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Inbraak