Isolatie

Goede isolatiedeuren maken het verschil tussen huis en thuis. Ze dragen bij aan behaaglijk en comfortabel wonen. Positief effect: geen energieverspilling en een lagere energierekening. Wat mag u verwachten van isolerende deuren met het GND-label? Dat en meer leest u hieronder.

Isolatie

Goede thermische isolatiedeuren maken het verschil tussen huis en thuis. Ze dragen bij aan behaaglijk en comfortabel wonen. Positief effect: geen energieverspilling en een lagere energierekening. Wat mag u verwachten van isolerende deuren met het GND-label? Dat en meer leest u hieronder.

Waarom een goed geïsoleerde deur?

In 2050 moet ons land nagenoeg klimaatneutraal zijn. Door het isoleren van woningen en gebouwen wordt de energievraag sterk verminderd. Isoleren is dus één van de belangrijkste mogelijkheden om de doelen van de energietransitie te bereiken. Van de bestaande woningen in Nederland is 3 op de 4 nog niet goed geïsoleerd. Voor nieuwbouw zijn vanaf 2021 op bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen de aanzienlijk strengere BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) van toepassing. Goed isolerende deuren en deur-kozijncombinaties spelen een belangrijke rol in de thermische isolatie van de gevel. Ze zorgen voor een prettig en comfortabel huis, een lagere energierekening en CO2 reductie.

Hoe herken ik een isolerende deur?

Onafhankelijke controle en zekerheidsklassen
Een isolerende GND-deur is te herkennen aan het witte garantielabel en daaronder geplaatste zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Na het uitlezen van de QR-code is in een oogopslag te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Op het prestatiescherm is af te lezen in welke isolatiecategorieën de deur valt: 0; onvoldoende geïsoleerd (rekenwaarde 3,4), 1; enigszins geïsoleerd (rekenwaarde 2,2), 2; goed geïsoleerd (rekenwaarde 1,65), 3; zeer goed geïsoleerd (rekenwaarde 1,1), 4; extra goed geïsoleerd (rekenwaarde 0,8).

Controle op de fabricage en de levering en montage hiervan vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende zekerheidsklassen maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Een GND-deur geeft een warm gevoel. Dat wil toch iedereen?

Gnd-labels

Garantielabel

Zekerheidslabel

Kenmerken van een geïsoleerde deur

De BENG eisen uit het bouwbesluit laten zien dat de isolatiewaarde van de gebouwschil essentieel is voor het terugbrengen van het energie verbruik. Voor de isolatiewaarde van deuren en kozijnen die hierin opgenomen zijn gaat het om de U-waarde (warmtedoorgang) uitgedrukt in W/m²K. Er is geen grenswaarde aangegeven waar deze aan moeten voldoen.

GND heeft een aantal isolatiecategorieën opgesteld om eenvoudig te kunnen zien hoe goed de deur presteert en met welke gemiddelde U-waarde gerekend kan worden. Deze zijn gebaseerd op de deurbladwaarde Up in W/m²K. Dit leidt tot de volgende categorieën: 0; onvoldoende geïsoleerd (rekenwaarde 3,4), 1; enigszins geïsoleerd (rekenwaarde 2,2), 2; goed geïsoleerd (rekenwaarde 1,65), 3; zeer goed geïsoleerd (rekenwaarde 1,1), 4; extra goed geïsoleerd (rekenwaarde 0,8).

Warmteverlies en -weerstand
De NEN 1068 beschrijft hoe het warmteverlies van een gebouw berekend moet worden. In de NEN‐EN‐ISO 10077‐1 staat vermeld hoe de warmteweerstand (Rc-waarde) van een gesloten constructie of die van een gevelopening (U-waarde) bepaald wordt. Met het van kracht worden van de BENG eisen per januari 2021 voor zowel bestaande als nieuwbouw is er geen vaste ondergrens waar een deur aan moet voldoen. In de tabel klasse indeling Up waarden buitendeuren is terug te vinden welke deur voor welke toepassing met meest gebruikt wordt.

Reduceren van de gemiddelde elementwaarde
Welke waarde nodig is in een BENG-gebouw, hangt af van meerdere variabelen en vergt een complexe berekening. De GND-aangesloten fabrikanten hebben in hun productrange een uitgebreid assortiment deuren die tot een Up-waarde van 0,63 (W/m²K) halen. Hiermee maakt u grote stappen in het reduceren van de gemiddelde elementwaarde.

Deuren vervangen in bestaande woningen

Voor nieuwbouwwoningen is de 54mm-deur al twintig jaar de standaard en voor zeer energie neutrale woningen worden deuren met een dikte van zelfs 67 tot 80mm toegepast. In bestaande woningen worden technisch achterhaalde en slecht isolerende 38mm-deuren, echter veelal vervangen door nieuwe, net zo slecht isolerende en tochtwerende 38mm-deuren. Terwijl het toepassen van een iets dikkere, hoogwaardig isolerende 54mm deur met isolerende beglazing en de juiste dichtingen een veel beter resultaat geeft. De beperkte meerkosten voor een 54mm dikke deur zijn in korte tijd terug te verdienen. Voor particulieren is dit verschil door de subsidie regeling nagenoeg nihil.

Testrapport en zekerheidslabel
Hoe de waarde voor de isolerende deur en kozijncombinatie zijn berekend en welke prestatie is behaald, is terug te vinden in het betreffende rapport. Om te voldoen aan het rapport moeten alle onderdelen uitgevoerd zijn zoals berekend.

GND-zekerheidsklasse® II en III
Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Bovendien zijn de verantwoordelijkheden van het GND-aangesloten bedrijf en die van de aannemer/afnemer hieronder terug te vinden. Voor buitendeuren betreft dit GND-zekerheidsklasse II en III. Meer informatie vindt u in de verantwoordelijkhedenmatrix voor binnen- of buitendeuren.

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Anti inbraak deuren

Inbraak