Geluid

Goede, geluidsdichte deuren en kozijnen zijn een must.
Geluidwerende deuren met GND-garantie voldoen aan de
geldende geluideisen. Hoe herkent u zo’n deur en wat zijn
de voordelen?

Geluid

Goede, geluidsdichte deuren en kozijnen zijn een must. Geluidwerende deuren met GND-garantie voldoen aan de geldende geluideisen. Hoe herkent u zo’n deur en wat zijn de voordelen?

Waarom een geluidwerende deur?

Uit onderzoek blijkt dat bijna 4 miljoen Nederlanders langdurig geluidhinder ervaren. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Slaapgebrek, verhoogde stress, een hoge bloeddruk en bloedstolling liggen op de loer, soms zelfs met hart- en vaatziekten en uiteindelijk sterfte tot gevolg. In huis is de mate van geluidsisolatie van grote invloed op het wooncomfort en welbevinden. Geluid op de werkplek heeft niet alleen een negatieve invloed op het werkklimaat, het vermindert ook duidelijk het concentratievermogen en de productiviteit. Goede geluidsisolatie van woon- en werkruimten is dus van groot belang en daarvoor zijn goede, geluidsdichte deuren- en kozijnen noodzakelijk.

Hoe herken ik een geluidisolerende deur?

Een geluidwerende GND-deur is te herkennen aan het GND-garantielabel en het daaronder geplaatste zekerheidslabel in de hangzijde van de deur is aangebracht. Na het uitlezen van de QR-code is in een oogopslag te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van leveren en plaatsen en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Het prestatiescherm geeft aan of de deur/kozijncombinatie in de geluidscategorie 32dB, 37dB, 42dB of 47dB valt. Controle op de fabricage en de levering en montage hiervan vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende zekerheidsklassen maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Met een GND-label controleert u dus eenvoudig de veiligheid en prestaties van de deur. Een geluidsisolatie deur van GND geeft een veilig gevoel. Dat wil toch iedereen?

Gnd-labels

Garantielabel

Zekerheidslabel

Kenmerken van een geluidwerende deur

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidsisolatie voor woningen en geeft aan op welke wijze geluidwerende deuren en kozijnen getest moeten worden. Geluidsisolatie van een woning is van groot belang. Om rust te ervaren in bijvoorbeeld een appartement, dienen de wanden te voldoen aan de 0 dB-eis. Dit betekent niet dat er geen geluid meer hoorbaar is, maar dat er een minimale geluidsoverdracht tussen woningen zit. Bij studentenkamers en studio’s wordt de deur tussen de woningtoegangsdeur en de woonkamer (leefruimte) steeds vaker weggelaten en is een hoogwaardig geluidswerende deur noodzakelijk. In deze gevallen moet de deur geluidwerend zijn en voldoen aan de 0 dB-eis. Er zijn geen wettelijke geluidsisolerende eisen voor niet-woongebouwen vastgelegd. Geluidwerende deuren inclusief kozijnen worden in Nederland getest volgens NEN 5077. De te volgen meetmethode is vastgelegd in de ISO 10140-2. Uit de meetgegevens wordt de geluidisolatie (R) berekend en uitgedrukt in decibels (dB). De GND-geluidscategorieën zijn 0 (geen waarde bepaald), 1 (32dB), 2 (37dB), 3 (42 dB), 4 (47 dB).

Waarden van geluidsisolatie

Geluidsisolatie kunnen we in diverse waarden uitdrukken. GND en de aangesloten fabrikanten communiceren de waarden op een eenduidige manier naar de markt:

Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.

Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.

Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van de gemonteerde deurset vergeleken worden met de gevraagde waarde.

Hoe de geluidwerende deur en kozijn combinatie zijn getest en welke prestatie is behaald, is terug te vinden in het betreffende testrapport. Om te voldoen aan het testrapport moeten alle onderdelen uitgevoerd zijn zoals vermeld in het testrapport. Door de QR-code op het zekerheidslabel te scannen weet u waar de deur aan voldoet.

Categorieën voor geluidwerende deursets

Om de toepasbaarheid te vereenvoudigen heeft GND geluidscategorieën gedefinieerd. Hiermee kan een advies gegeven worden in welke toepassingen een bepaalde deurset wordt gevraagd.

Schermafbeelding 2020-03-19 om 13.13.37

Aanbevolen prestaties geluidsisolerende deuren

Om bij benadering te kunnen aangeven welke Rw,p-waarde geschikt is voor welke toepassing, zijn de volgende geluidscategorieën opgesteld:

GND-zekerheidsklasse® I, II en III
Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Bovendien zijn de verantwoordelijkheden van het GND-aangesloten bedrijf en die van de aannemer/afnemer hieronder terug te vinden. Voor de binnendeuren is dit opgedeeld in GND-zekerheidsklasse I, II en III. Voor buitendeuren betreft dit GND-zekerheidsklasse II en III. Meer informatie vindt u in de verantwoordelijkhedenmatrix voor binnen- of buitendeuren.

Film Geluidwerende deuren

Bekijk hier de GND-film over de noodzaak van geluidwerende deuren:

Film GND-webinar Geluid

Bekijk hier de film over het GND-webinar Geluid op woensdag 28 oktober 2020:

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Anti inbraak deuren

Inbraak