Tocht

Tochtwerende deuren zorgen voor wooncomfort en efficiënt energieverbruik. Lees hieronder meer over de kenmerken van luchtdichte en tochtvrije deuren en kozijnen voorzien van het GND-label.

Tocht

Tochtwerende deuren zorgen voor wooncomfort en efficiënt energieverbruik. Lees hieronder meer over de kenmerken van luchtdichte en tochtvrije deuren en kozijnen voorzien van het GND-label.

Waarom een tochtvrije deur?

Het beperken van luchtlekkages is essentieel voor het beheersen van de energierekening, het langdurig  functioneren van de constructie, het comfort en de gezondheid van de mensen in een gebouw. Alles bij elkaar draagt luchtdicht en tochtvrij bouwen bij aan een interessante businesscase voor de gebouweigenaar en gebruiker. Goed afdichtende deuren en deur-kozijncombinaties hebben een belangrijke functie in de luchtdichtheid van gebouwen: ze voorkomen luchtlekkages en een gevoel van tocht.

Kernmerken van een tochtvrije deur

Het bouwbesluit bepaalt aan welke luchtlekkage de schil van een gebouw moet voldoen en geeft aan op welke wijze deze getest moet worden. Het gaat hierbij om eisen die gesteld worden aan de buitenschil van gebouwen of woningen en is van toepassing voor deuren in de buitenschil en niet voor deuren die in een gebouw of woning zijn gesitueerd.

Winddichtheid
De winddichtheid van deur- en kozijncombinaties wordt bepaald met behulp van een test in een proefkast volgens de NEN-EN 1026. Daarbij wordt de winddichtheid in m3/h gemeten bij drukverschillen van 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450 en 600 Pascal (Pa). Op basis van die gegevens is de luchtlekkage bij 10 Pa te bepalen. Voor deuren geldt een maximale luchtlekkage van sluitnaden van 0,3 m3/h per strekkende meter bij een drukverschil van 10 Pa (qv; 10-waarde).

Indeling in klasse 1, 2, 3 of 4
Door de winddichtheid, na een proef conform NEN-EN 1026, per m1 naad en m2 oppervlak grafisch weer te geven, is de geteste combinatie van deur en kozijn in te delen volgens klasse 1, 2, 3 of 4 van NEN-EN 12207.

Testrapport
Hoe de winddichtheid van deur- en kozijncombinatie zijn getest en welke prestatie is behaald, is terug te vinden in het betreffende testrapport. Om te voldoen aan het testrapport moeten alle onderdelen uitgevoerd zijn zoals getest.

Figuur classificaties EN 12207 1999 waterdichtheid

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Anti inbraak deuren

Inbraak