Wat is GND

GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse houtendeurenfabrikanten die een gegarandeerde kwaliteit bieden. Samen maken we ons sterk voor:

  • optimale kwaliteit en prestaties zoals brand- en rookwerend, isolatie, geluid- en inbraakwerendheid van binnen- en buitendeuren
  • het bevorderen van vertrouwen tussen fabrikanten en afnemers
  • maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid

GND Garantiedeuren biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 40 jaar zekerheid. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit (KOMO). Met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Onafhankelijke instellingen controleren de fabrikanten op de verstrekte garanties.

Wat doet GND?

We bevorderen de kwaliteit en de herkenbaarheid van de deurprestaties van bij GND-aangesloten gespecialiseerde deurenfabrieken. Zo is er een speciaal GND-garantielabel ontwikkeld om de brand-, rook-, inbraak- en geluidwerendheid van een deur of deur-kozijncombinatie voor iedereen op eenvoudige wijze zichtbaar te maken. Een uniforme GND-garantiereglement is opgesteld waarin de positie van zowel de afnemer als de fabrikant op een goede manier wordt gewaarborgd. Doet zich toch een probleem voor, dan kunt u teruggevallen op het garantiereglement. In geval van een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf kan het Bestuur van GND op basis van het reglement een bindende uitspraak doen.

Aangesloten bedrijven

De volgende bedrijven van houten binnen- en buitendeuren zijn aangesloten bij GND:

Duurzaamheid

Bij GND-aangesloten fabrikanten vervaardigen hun producten hoofdzakelijk van de natuurlijke en eerlijke grondstof ‘hout’ en dragen dat ook uit. Het verder verhogen van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout (FSC en PEFC) staat bij de leden in het kader van MVO hoog in het vaandel. De hieronder vermelde keurmerken sluiten naadloos aan bij de doelstelling van GND om het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers te vergroten en maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid te bevorderen.

Keurmerken

FSC

Het Forest Stewart Counceling (FSC)-systeem zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Met verantwoord bosbeheer doelt FSC op bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. Een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw. Zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid accepteren FSC als bewijs voor duurzaam bosbeheer.

Logo FSC

PEFC
Het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is een internationaal onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. Zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid accepteren PEFC als bewijs voor duurzaam bosbeheer.

Logo PEFC

PKVW
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een instrument om de woon- en leefsituatie in de wijk veiliger te maken. De inbraakwerendheid van ramen en deuren van woningen, garages en bergingen is een cruciaal onderdeel. Daarom is het GND-label opgenomen in de PKVW Beveiligingsrichtlijn. Het advies is om bij vervanging van houten deuren in de bestaande bouw deuren te gebruiken die zijn voorzien van een GND-label met minimaal weerstandsklasse 2. Dit betekent dat de deuren minimaal voldoen aan weerstandsklasse 2 van de NEN 5096.

logo PKVW

BBN
De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen. BBN treedt hierbij op als kwalitatief gesprekspartner voor alle betrokkenen bij bouwkundige brandpreventie met als motto ”bouwkundige brandpreventie loont.”

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Anti inbraak deuren

Inbraak