Brand

Deuren met een GND-label zijn brandwerend en daarom onmisbaar als u voor veiligheid kiest. Hieronder leest u hoe u onze deuren eenvoudig herkent en wat u mag verwachten van een deur met GND-garantie.

Brand

Deuren met een GND-label zijn brandwerend en daarom onmisbaar als u voor veiligheid kiest. Hieronder leest u hoe u onze deuren eenvoudig herkent en wat u mag verwachten van een deur met GND-garantie.

Waarom een brandwerende deur?

Jaarlijks overlijden in Nederland meer dan 30 mensen bij woningbranden. Brandvertragende deuren en deur-kozijncombinaties hebben een belangrijke functie in de brandcompartimentering van gebouwen: goede branddeuren beperken de uitbreiding van brand. Ze geven de aanwezigen de mogelijkheid om korte tijd in een ruimte te verblijven en tegen brand beschermd te zijn. En ze bieden een veilige vluchtweg om aan de brand te ‘ontsnappen’. Daarmee leveren brandwerende deuren een onmisbare bijdrage aan het voorkomen en beperken van brandschade en -slachtoffers.

Hoe herken ik een brandwerende deur?

Een brandwerende GND-deur is te herkennen aan het rode garantielabel en daaronder geplaatste zekerheidslabel voorzien van brandicoon in de hangzijde van de deur. Na het uitlezen van de QR-code is in een oogopslag te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Op het prestatiescherm is af te lezen of de deur 30, 60 of 90 minuten brandwerend is. Controle op de fabricage en de levering en montage hiervan vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende zekerheidsklassen maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Een GND-deur geeft een veilig gevoel. Dat wil toch iedereen?

Gnd-labels

Garantielabel

Zekerheidslabel

Kenmerken van een brandwerende deur

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) bepaalt waar welke brandscheidingen in een gebouw aangebracht moeten worden en geeft aan op hoe de branddeuren en -kozijnen te testen. Hierbij gaat het voor voetgangersdeuren om de criteria EW en de prestatie 30, 60 en soms 90 minuten.

Brandwerende deuren inclusief kozijnen worden in Nederland getest volgens NEN 6069. Deze norm verwijst naar de Europese norm voor brandwerende deuren, de EN 1634-1. Daarnaast wordt in de bijlage van NEN 6069 nog verwezen naar de norm NEN 6069:2005. Deze verwijzing is in de toekomst alleen voor bestaande bouw van toepassing. De norm wijst drie criteria aan voor brand, namelijk, E = integriteit, W = straling en I = isolatie. Voetgangersdeuren moeten in Nederland voldoen aan de criteria EW.

Certificaat
Hoe de brandwerende deur en kozijncombinatie zijn getest en welke prestatie is behaald, is terug te vinden in het betreffende certificaat. Om te voldoen aan het certificaat moeten alle onderdelen uitgevoerd zijn zoals hierin omschreven. Door de QR-code op het zekerheidslabel te scannen weet u waar de deur aan voldoet.

Brandklasse van deuren
Naast de brand- en rookwerendheid worden in de bouwregelgeving ook brandveiligheidseisen gesteld aan de brandklasse van deuren. De brandklasse is bepalend voor de snelheid waarmee vuur/vlammen zich over een oppervlak kunnen verspreiden. Conform Bouwbesluit 2012 (BB2012) en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) moeten in nieuwbouwsituaties deuren doorgaans voldoen aan brandklasse B of D. De eisen voor de brandklasse van deuren toegepast in Extra beschermde vluchtroutes zijn gewijzigd en worden 1 januari 2024 van kracht. In de whitepaper ‘Gewijzigde eisen voor deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes’ wordt uitgebreid ingegaan op de gewijzigde Bouwbesluit eisen. Meer weten? Download de whitepaper hier.

GND-zekerheidsklasse® I, II en III
Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Bovendien zijn de verantwoordelijkheden van het GND-aangesloten bedrijf en die van de aannemer/afnemer hieronder terug te vinden. Voor binnendeuren is dit opgedeeld in GND-zekerheidsklasse I, II en III. Voor buitendeuren betreft dit GND-zekerheidsklasse II en III. Meer informatie vindt u in de verantwoordelijkhedenmatrix voor binnen- of buitendeuren (zie rechts hiernaast).

FILM

Bekijk de YouTube film hieronder over de noodzaak van goede brand- en rookwerende deuren.

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Anti inbraak deuren

Inbraak