Technische info houten binnen- en buitendeuren

Alle GND aangesloten gespecialiseerde deurenfabrieken voor houten binnen- of buitendeuren, moeten voldoen aan de eisen zoals die door Stichting Garantiedeuren GND zijn opgesteld. Als bewijs voor de garantie hebben de deuren een GND-garantie en zekerheidslabel zichtbaar aangebracht in de hangzijde van de deur.

EISEN

GND-garantie wordt afgegeven op houten binnendeuren die ten minste voldoen aan de eisen van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 2211 voor “houten binnendeuren en kozijnen” en zijn voorzien van een KOMO attest met-productcertificaat. Op houten buitendeuren wordt GND-garantie verstrekt als ze minimaal voldoen aan de beoordelingsrichtlijn (BRL) 0803 voor “houten buitendeuren” en zijn voorzien van een KOMO attest-met-productcertificaat. Controle op de fabricage en de levering en montage van de deuren vindt plaats door de onafhankelijke, gecertificeerde instelling SKH. Zij geven als geaccrediteerde instelling het certificaat af. GND stelt in een aantal gevallen aanvullende eisen bovenop de BRL. Dit geeft de zekerheid van kwalitatief hoogwaardige producten met een lange levensduur die bijdragen aan een duurzaam gebruik van materialen.

Deurtypen
Houten binnendeuren worden uitgevoerd als:

  • Vlakke deuren; geheel of overwegend in een samengestelde constructie, met of zonder glasopening(en). De dekplaten kunnen bestaan uit fineer, MDF/HDF of HPL (ook wel vlakke of vlakke samengestelde deur genoemd).

 

Houten buitendeuren onderscheiden we in de volgende deurtypen:

  • Massief houten deuren; opgebouwd uit stijlen en dorpels, met of zonder één of meer glasopeningen en/of panelen (ook wel stijl- en dorpeldeur, stapeldorpeldeur of massieve deur genoemd).
  • Vlakke deuren; geheel of overwegend in een samengestelde constructie, met of zonder glasopening(en). De dekplaten kunnen bestaan uit triplex, fineer, MDF/HDF of HPL (ook wel vlakke of vlakke, samengestelde deur genoemd).

Deurbladafmetingen
Het KOMO-certificaat van de bij GND aangesloten fabrikant geeft aan welke deurbladafmetingen zijn getest en voldoen aan de gestelde eisen (dikte, breedte en hoogte) en in welke stabiliteitsklasse deze vallen. GND laat de aangesloten fabrikanten vrij in de keuze welke maximale deurbladafmetingen en deurdiktes uit dit certificaat worden voorzien van GND-garantie. Het Bouwbesluit eist bij een woonfunctie een vrije doorgang van minimaal 850 x 2300 mm (bxh). Bij een niet-woonfunctie en bij bestaande bouw (renovaties) mag hiervan worden afgeweken. Voor buitendeuren adviseert GND in verband met de betere isolatie en tochtdichting een deur van minimaal 54mm dikte toe te passen. Alleen in vervangingssituaties die aan beperkte weersbelasting onderhevig zijn of bergingsdeuren kan hiervan afgeweken worden en gekozen worden voor een 38mm deur.

Stabiliteitsklasse
Het KOMO-certificaat van de bij GND aangesloten fabrikant geeft aan welke deursamenstellingen en afmetingen (dikte, breedte en hoogte) in welke stabiliteitsklasse vallen. De stabiliteitsklasse geeft aan welke kromming of scheluwte een deur maximaal mag hebben tijdens de normale gebruiksfase. De betreffende klasse is terug te vinden op de orderbevestiging van de deuren. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 klassen;

gnd-tabel-stabiliteitsklasse

Kleurstelling
GND laat de aangesloten fabrikanten vrij elke willekeurige kleur toe te passen. Voor buitendeuren adviseren wij een kleur te kiezen die past bij de situering (oriëntatie t.o.v. zon, weer en wind) en weersbelasting van de deur. Een deur met een donkere kleur en een zware weersbelasting heeft een hoger onderhoudsinterval en kan de goede werking van een deur nadelig beïnvloeden. Het is in dit geval aan te raden een lichtere kleur te kiezen met als voordeel een lager onderhoudsinterval.

Aangesloten bedrijven

De volgende bedrijven van houten binnen- en buitendeuren zijn aangesloten bij GND:

Verwerkingsvoorschriften binnen- en buitendeuren

In de Beoordelingsrichtlijn voor binnendeuren en deurkozijnen (BRL 2211) of buitendeuren (BRL 0803) wordt in de productie-eisen onderscheid gemaakt in Concept I, II en III. De drie concepten staan voor drie vormen van compleetheid waarin deuren kunnen worden afgeleverd. Door expliciet voor een bepaald concept te kiezen, zijn taken en verantwoordelijkheden tussen deurenfabriek en verwerker of afnemer over en weer duidelijk. De BRL vereist onder meer dat de leverancier verwerkingsvoorschriften en onderhouds-voorschriften meelevert of beschikbaar stelt bij afleveringen van deuren binnen concept I en II. De inhoud van de verwerkingsvoorschriften is onderdeel van de onafhankelijke toetsing door de certificerende instelling in het kader van het KOMO attest-met-productcertificaat en is op te vragen bij het GND-aangesloten bedrijf.

Onderhoud

Een goede deur verdient goed onderhoud; de basis voor een lange levensduur. Voor optimale prestaties raden wij u aan het hang- en sluitwerk periodiek in te vetten met een geschikt smeermiddel. Controleer uw deuren ook regelmatig op beschadigingen. Laat beschadigde deuren repareren door een vakman of vervang ze indien vereist.

Reiniging
Deuren kunt u het best reinigen met een zacht reinigingsmiddel. Neem de deur af met een vochtige doek (en herhaal dit indien nodig). Wrijf de deur vervolgens na met een schone, droge doek. Potlood-, pen-, en viltstiftstrepen kunt u het best proberen te verwijderen met een gum.

Liever geen geconcentreerde en schurende middelen
Gebruik van geconcentreerde reinigingsmiddelen en oplosmiddelen (terpentine of wasbenzine) kan de toplaag aantasten. Indien dit door sterke vervuiling toch noodzakelijk is, zorg er dan voor dat het contact met de toplaag zo kort mogelijk is. Daarna moet u het oppervlak altijd met een vochtige doek reinigen en vervolgens met een schone droge doek nawrijven.

Let op: er mogen beslist geen schurende schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Raadpleeg bij gebruik van schoonmaakmiddelen altijd de voorschriften van de desbetreffende fabrikant.

Onderhoud binnendeuren
Bij het vochtig reinigen van de vloer onder de deur dient de vloer direct droog te worden gemaakt om absorptie van water door de deur te vermijden. Vochtige ruimtes met binnendeuren (bijvoorbeeld badkamers) moeten regelmatig geventileerd worden.

Onderhoud buitendeuren
Buitendeuren hebben regelmatig onderhoud nodig: door de wisselende weersomstandigheden en intensief gebruik is de belasting hoog. Deuren geleverd in GND-zekerheidsklasse® II zijn vergezeld van een afwerk- en onderhoudsvoorschrift*. Bij GND-zekerheidsklasse® III zijn de houten buitendeuren af-fabriek reeds voorzien van een aflaksysteem met daarbij het GND-onderhoudsvoorschrift*.

Inspecteer regelmatig de afwerklaag en de kitnaden rond de beglazing en houd ze in goede staat. Ook wordt verwacht dat u het slot en de scharnieren periodiek smeert. Stem het onderhoud af op de situering (oriëntatie t.o.v. zon, weer en wind) enerzijds en op de gekozen kleur van de afwerking anderzijds. In de “GND-onderhoudsvoorschriften buitendeuren” staan nog meer tips en adviezen.

Onderhoud als onderdeel van de GND-garantie
In het kader van de GND-garantie dient u bij het onderhoud van buitendeuren ten minste de betreffende onderhoudsschema’s zoals opgenomen in de “GND-onderhoudsvoorschriften buitendeuren” (aantoonbaar) aan te houden. GND is op basis van onderzoek en ervaring tot deze onderhoudsadviezen voor dekkend en transparant schilderwerk gekomen.

*Het meeleveren van verwerkings- of onderhoudsvoorschriften door de GND-aangesloten fabrikant kan ook plaatsvinden door het beschikbaar stellen van de documenten op de website en een duidelijke verwijzing hiernaar.

Onderhoudsvoorschriften
Wilt u op een later moment alles nog eens rustig nalezen? Download hier dan de onderhoudsvoorschriften:
Door op één van de onderstaande links te klikken opent het document in PDF-formaat.

GND onderhoudsvoorschriften binnendeuren versie 2014
GND onderhoudsvoorschriften buitendeuren versie 2014

CE-markering voor brand- en rookwerende deuren

De CE-markering is een soort productpaspoort (conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest en in een gecontroleerd proces is vervaardigd. Daarmee is eenduidig te controleren of het product aan bijvoorbeeld de Nederlandse, Duitse of Franse regelgeving voldoet. Alle bouwproducten moeten op termijn van deze CE-markering voorzien zijn: voor de Nederlandse situatie geldt dat dit is vastgelegd in het Bouwbesluit. Alleen producten met CE-markering mogen dan nog verhandeld worden.

NEN-EN 16034

CE verplicht voor brandwerende en rookwerende buitendeuren
Brand- en rookwerende buitendeuren zijn opgenomen in de NEN-EN 16034 Voetgangersdeuren. De buitendeuren vallen onder systeem 1 voor de beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid. De Europese Commissie heeft besloten dat voor brand- en rookwerende buitendeuren de NEN-EN 16034 alleen in combinatie met de NEN-EN 14351-1 ‘Ramen en deuren – Productnorm – Prestatie-eisen – Deel 1: Ramen en buitendeuren’ gebruikt mag worden. Vanaf 1 november 2019 is het verplicht om brand- en rookwerende buitendeuren te voorzien van een CE-gemarkering.


CE nog niet toegestaan voor brandwerende en rookwerende binnendeuren

Het CE-markeren van binnendeuren op basis van de NEN-EN 16034 is nog niet toegestaan. Ook voor binnendeuren geldt dat de NEN-EN 16034 alleen in combinatie met de NEN-EN 14351-2 ‘Ramen en deuren – Productnorm, prestatie-eigenschappen – Deel 2: Binnendeuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen’ gebruikt mag worden. De NEN-EN 14351-2 is op 1 november 2018 gepubliceerd. De NEN-EN 16034 in combinatie met NEN-EN 14351-2 is nog niet gepubliceerd in het Official Journal van de Europese Unie; hierdoor is CE-markering nog niet toegestaan.

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Anti inbraak deuren

Inbraak