Rook

Veel mensen zijn bang voor brand; maar onderschat ook rook niet. Een goede rookwerende deur redt levens. Graag vertellen we u meer over de rookwerende prestaties van deuren met GND-garantie.

Rook

Veel mensen zijn bang voor brand; maar onderschat ook rook niet. Een goede rookwerende deur redt levens. Graag vertellen we u meer over de rookwerende prestaties van deuren met GND-garantie.

Waarom een rookwerende deur?

Door de snelle verspreiding, het verduisterend effect en de giftigheid is rook de belangrijkste doodsoorzaak bij brand. Naast giftig is rook onvoorspelbaar en kan het zich razendsnel door de kleinste kieren verspreiden.

Schade en slachtoffers voorkomen
Rookwerende deuren en deur-kozijncombinaties hebben een belangrijke functie in de veiligheid van gebouwen. Ze geven de aanwezigen de mogelijkheid om kort te verblijven en tegen rook beschermd te zijn, en de mogelijkheid een korte afstand te lopen om aan de rook te ‘ontkomen’. Daarmee leveren rookwerende deuren een onmisbare bijdrage aan het voorkomen en beperken van schade en slachtoffers.

Hoe herken ik een rookwerende deur?

Een rookwerende GND-deur is te herkennen aan het rode garantielabel en daaronder geplaatste zekerheidslabel voorzien van rookicoon in de hangzijde van de deur. Na het uitlezen van de QR-code is in een oogopslag te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert.

Prestatiescherm
Op het prestatiescherm is af te lezen of de deur aan de Sa- of S200-eis voldoet. Controle op de fabricage en de levering en montage hiervan vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende zekerheidsklassen maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Met een GND-label controleert u dus eenvoudig de veiligheid en prestaties van de deur. Een GND-deur geeft een veilig gevoel. Dat wil toch iedereen?

Gnd-labels

Garantielabel

Zekerheidslabel

deurprestaties gnd-labels verkennen

Kenmerken van een rookwerende deur

Het Bouwbesluit bepaalt waar welke brand- en rookscheidingen in een gebouw vereist zijn en geeft aan hoe de rookwerende deuren en kozijnen te testen. Naar verwachting gaan vooruitlopend op het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), met ingang van tweede kwartaal 2021 voor voetgangersdeuren nieuwe eisen gelden. Het gaat voor voetgangersdeuren om de weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies Sa (koude rook) en S200 (warme rook).

Voldoen aan de norm
Rookwerende deuren inclusief kozijnen worden in Nederland getest volgens NEN 6075. Deze norm verwijst naar het deel rookwerende deuren en luiken van de Europese norm voor brandwerende deuren, de EN 1634-3. De norm vermeldt een lekdichtheidsmeting bij 10, 25 of 50 Pa drukverschil waaraan voldaan moet worden om te classificeren voor Sa en/of S200.

Testrapport
Hoe de rookwerende deur en kozijncombinatie zijn getest en welke prestatie is behaald, is terug te vinden in het betreffende testrapport. Om te voldoen aan het testrapport moeten alle onderdelen uitgevoerd zijn zoals hierin omschreven.

Rookwerendheid in nieuw 'Besluit Bouwwerken Leefomgeving'

Vooruitlopend op het nieuwe BBL, de opvolger van het Bouwbesluit 2012 worden  aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Daar horen de volgende classificaties bij:

• Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd): eis die vooral in niet-slaapgebouwen wordt gesteld.

• S200 (rookwerend bij 200 °C, ook wel warme rook genoemd): eis die vooral in slaap-gebouwen wordt gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

Naar verwachting gaan deze nieuwe eisen in het tweede kwartaal van 2021 in.

In het huidige Bouwbesluit (2012) staat dat rookwerendheid gerealiseerd moet worden door de constructie te testen op brandwerendheid en dan te kijken naar de vlamdichtheid van de constructie. De vuistregel is de anderhalf-maal-regel: als een deur 20 minuten brandwerend is op vlamdichtheid, gaat men ervan uitdat deze 30 minuten rookwerend is. Deze regel komt met ingang van de nieuwe eisen te vervallen.

FILM

Bekijk de YouTube film hieronder over de noodzaak van goede brand- en rookwerende deuren.

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Inbraak