Zekerheden

Een deur die voldoet aan de Nationale Beoordelingsrichtlijnen en is voorzien van een KOMO- kwaliteitsverklaring is van uitstekende kwaliteit. Wanneer er iets met de deur aan de hand is, geeft u dit zonder aanvullende garantie alleen recht op de wettelijke garantie. GND biedt u de zekerheid van meerjarige garantie conform het uniforme GND-garantiereglement.

GND maakt zich als overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse houtendeurenfabrikanten sterk voor:

 • optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren,
 • het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en afnemers, en
 • maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid.

Vanuit deze doelstelling is het uniforme GND-garantiereglement opgesteld. Hierin is de positie van zowel de afnemer als de fabrikant op een goede manier gewaarborgd. Doet zich toch een probleem voor, dan kunt u teruggevallen op het garantiereglement.

Wat houdt GND-garantie in?
Het is natuurlijk belangrijk dat de deuren deugdelijk zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit en met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten zelfs garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Het GND-garantiereglement biedt u de zekerheid dat u terug kunt vallen op heldere voorwaarden. Een belangrijk voordeel voor u als afnemer of gebruiker is daarbij de mogelijkheid om in geval van een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf een onafhankelijke expertise te laten uitvoeren. Aan de hand van deze expertise kunt u een bindende uitspraak laten doen door het Bestuur van GND.

Hoe herken ik een deur met GND-garantie?
De deuren waarop het Garantiereglement van toepassing is, zijn aan de scharnierzijde voorzien van een GND-garantie- en zekerheidslabel. Na het uitlezen van de QR-code is op het prestatiescherm vermeld welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is.

Labels-Prestaties+scanscherm

In het GND-garantiereglement leggen we uit:

 • aan welke kwaliteitseisen de deuren moeten voldoen
 • waar de GND-zekerheidsklassen® voor deuren betrekking op hebben
 • hoe een deur met GND-garantie te herkennen is
 • welke deuren en toebehoren vallen onder garantie
 • voor welke garantietermijn de deuren gegarandeerd worden

Verder lichten we toe wanneer er sprake is van schade en hoe u in geval van schade moet handelen.

Aangesloten bedrijven

De volgende bedrijven van houten binnen- en buitendeuren zijn aangesloten bij GND:

Zekerheidsklassen

De deuren waarop het Garantiereglement van toepassing is, zijn aan de scharnierzijde voorzien van een GND-garantie- en zekerheidslabel. Na het uitlezen van de QR-code is op het prestatiescherm vermeld welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is.

De GND-garantie voor houten buitendeuren is ingedeeld in twee GND-zekerheidsklassen®:

 • GND-zekerheidsklasse® II – (‘bouwfasebestendig’: voorzien van een voorlaksysteem)
 • GND-zekerheidsklasse® III – (‘industrieel eindproduct’: voorzien van een aflaksysteem)

GND-garantie voor houten binnendeuren en/of binnendeurkozijnen is ingedeeld in drie GND-zekerheidsklassen®:

 • GND-zekerheidsklasse® I – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die voldoen aan de basiseisen van de BRL
 • GND-zekerheidsklasse® II – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die zonder verdere bewerking toepasbaar zijn in de bouw
 • GND-zekerheidsklasse® III – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die samen een industrieel compleet eindproduct vormen en door het aangesloten bedrijf zijn afgemonteerd in de bouw

Voorwaarden

Aan elke garantie zijn voorwaarden gekoppeld. Zo ook aan de GND-garantie. De voorwaarden die GND stelt, zijn afhankelijk van de mate van afwerking van de door de fabrikant geleverde deur en het onderhoud. Voor het onderhoud zijn onderhoudsvoorschriften opgesteld die onderdeel uitmaken van het garantiereglement.

Voor de buitendeuren is een belangrijk aspect het onderhoud aan het schilderwerk. Afhankelijk van de locatie in Nederland, de oriëntatie ten opzicht van de zon en de kleurstelling is een ander onderhoudsschema van toepassing. Voor de volledige versie verwijzen we naar het document GND-onderhoudsvoorschriften buitendeuren.

Schade melden

Een schademelding of een klacht over een met GND-garantie geleverde deur wordt in eerste instantie afgehandeld door de fabrikant van de deuren. Wij raden u aan de klacht via de aannemer of leverancier van de deur bij de fabrikant te melden.

Door een schademelding zo compleet mogelijk aan te leveren, kunnen wij deze snel beoordelen en verwerken. Hierbij is een aantal gegevens van belang. Wij vragen u deze gegevens schriftelijk per email te melden, waarna wij contact met u opnemen.

Buitendeuren
Een GND-buitendeur en de betreffende fabrikant van de deur herkent u bij deuren ouder dan 2016 aan het in de zijkant van de deur geplaatste ronde GND garantielabel. Aan de linkerzijde is een tweecijferig nummer opgenomen dat verwijst naar de deurenfabrikant. Wij vragen u dit nummer bij de melding op te geven.

gnd-deurnummer

Vanaf 2016 is een GND-deur naast het nieuwe garantielabel voorzien van een zekerheidslabel dat met een QR-code scanner of de “GND-deurscanner” app is uit te lezen. Op het rode of witte label staat onder GND-garantiedeuren het logo en de naam van de deurenfabrikant vermeld.

gnd-labels-prestaties-garantielabel-zekerheidslabel

Binnendeuren
Een GND-binnendeur en de betreffende fabrikant herkent u bij deuren ouder dan 2016 aan het in de zijkant van de deur geplaatste ovale GND garantielabel. Op het label is het logo van de fabrikant weergegeven wij vragen u dit bij de melding op te geven.

Vanaf 2016 is een GND-deur naast een garantielabel voorzien van een zekerheidslabel dat met een QR code scanner of de “GND deurscanner” app is uit te lezen. Op het rode of witte label staat onder GND garantiedeuren het logo en de naam van de deurenfabrikant vermeld.

gnd-Labels-Prestaties-garantielabel-binnendeuren

Voor een snelle afhandeling vragen wij u bewijsstukken als garantiedocumenten, originele tekeningen en foto’s van het GND-garantielabel en de tekortkoming mee te sturen.

Mocht u na het insturen van de schademelding nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het nummer: 026-3790216 of via email: info@gnd.nl.

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Anti inbraak deuren

Inbraak