Eisen aan binnendeuren en -deurkozijnen

De bij GND aangesloten fabrikanten bieden een breed assortiment aan kwalitatief hoogwaardige binnendeuren. Alle binnendeuren en binnendeurkozijnen met GND-garantie worden geproduceerd conform de Nationale Beoordelings Richtlijn (BRL) 2211 “Houten binnendeur en/of -deurkozijn” en geleverd met een KOMO attest-met-productcertificaat.

Wat is het verschil tussen KOMO en GND-garantie?

Het KOMO attest-met-productcertificaat geeft de prestaties aan voor het toepassingsgebied, het binnendeurtype en het gekozen toeleveringsconcept van een houten binnendeur en/of -deurkozijn. Het hiermee verkregen KOMO attest-met-productcertificaat is echter geen garantie, GND-garantie is dat wel. De bij GND aangesloten fabrikanten bieden gegarandeerde kwaliteit in houten deuren. De verstrekte garanties worden door onafhankelijke instellingen gecontroleerd.

Bouwbesluit

Deuren met GND-garantie voldoen tenminste aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. Naast de vrije doorgangseis bevat het Bouwbesluit eisen op het gebied van geluidsisolatie, luchtdoorlatendheid, thermische isolatie, brandveiligheid, rookwerendheid, kogelwerendheid en inbraakwerendheid, van binnendeuren. Het KOMO-certificaat van de bij GND aangesloten fabrikant verwijst naar deze eisen.

Assortiment binnendeuren

Er zijn talrijke mogelijkheden voor deuren en deur/kozijncombinaties. Voor het assortiment verwijzen wij u naar de websites van de aangesloten fabrikanten.