CE-markering

CE-markering voor brand- en rookwerende deuren

De CE-markering is een soort productpaspoort (conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest en in een gecontroleerd proces is vervaardigd. Daarmee kan eenduidig gecontroleerd worden of het product aan bijvoorbeeld de Nederlandse, Duitse of Franse regelgeving voldoet. Alle bouwproducten moeten op termijn van deze CE-markering worden voorzien: voor de Nederlandse situatie geldt, dat dit is vastgelegd in het Bouwbesluit. Alleen producten met CE-markering mogen dan nog verhandeld worden.

NEN-EN 16034

CE verplicht voor brand- en rookwerende buitendeuren

Brand- en rookwerende buitendeuren zijn opgenomen in de NEN-EN 16034 Voetgangersdeuren. De buitendeuren vallen onder systeem 1 voor de beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid. De Europese Commissie heeft besloten dat voor brand- en rookwerende buitendeuren de NEN-EN 16034 alleen in combinatie met de NEN-EN 14351-1 Ramen en deuren – Productnorm – Prestatie-eisen – Deel 1: Ramen en buitendeuren gebruikt mag worden.

Vanaf 1 november 2019 moeten brand- en rookwerende buitendeuren CE-gemarkeerd worden.

 

CE nog niet toegestaan voor brand- en rookwerende binnendeuren

Het CE-markeren van binnendeuren op basis van de NEN-EN 16034 is nog niet toegestaan. Ook voor binnendeuren geldt dat de NEN-EN 16034 alleen in combinatie met de NEN-EN 14351-2 Ramen en deuren – Productnorm, prestatie-eigenschappen – Deel 2: Binnendeuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen gebruikt mag worden. De NEN-EN 14351-2 is op 1 november 2018 gepubliceerd. De NEN-EN 16034 in combinatie met NEN-EN 14351-2 is nog niet gepubliceerd in het Official Journal van de Europese Unie, waardoor CE-markering nog niet is toegestaan.