Prestatie en technische informatie GND-deuren

Alle technische deuren hebben een GND-garantielabel, zichtbaar bevestigd aan de hangzijde van de deur. De binnendeuren worden gefabriceerd onder geconditioneerde omstandigheden. Dit levert een kwalitatief hoogwaardig product op. Alle binnendeuren met het GND-garantielabel voldoen aan de eisen van de BRL 2211.

BRL 2211 code

Bovendien worden de deuren aan de onderzijde voorzien van een code. Deze code bestaat uit zes posities en geeft de prestaties van de geleverde binnendeur weer.