Verwerkingsvoorschriften binnendeuren

In de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Binnendeuren en deurkozijnen (BRL 2211) wordt in de productie eisen onderscheid gemaakt in Concept I, II en III. De drie concepten staan voor drie vormen van compleetheid waarin deuren kunnen worden afgeleverd. Door expliciet voor een bepaald concept te kiezen, zijn taken en verantwoordelijkheden tussen deurenfabriek en verwerker over en weer duidelijk.

De BRL 2211 vereist onder meer dat de leverancier verwerkingsvoorschriften en onderhoudsvoorschriften meelevert bij afleveringen van deuren binnen concept I en II. De inhoud van de verwerkingsvoorschriften is onderdeel van de onafhankelijke toetsing door de certificerende instelling in het kader van het KOMO attest-met-productcertificaat en is op te vragen bij het GND-aangesloten bedrijf