GND-garantielabel en GND-zekerheidsklassen®

Een GND-binnendeur is te herkennen aan het garantielabel en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Het geeft duidelijk de prestaties van de deur én de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen weer. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit en met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten zelfs garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Meer informatie hierover vindt u in de Corporate GND folder.

Onafhankelijke controle op uitvoering

Controle op de fabricage en de levering en montage van de deuren vindt plaats door de onafhankelijke, gecertificeerde instelling SKH. Zij geven als geaccrediteerde instelling het certificaat af. Is het label in de deur aanwezig? Dan bent u er zeker van dat de deur voldoet aan het certificaat. Voor brandwerende deuren is een samenvatting van het prestatie rapport te vinden onder check prestaties op deze website. Transparant en helder.

GND­zekerheidsklassen® I, II en III

Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Alle GND binnendeuren in de GND­-zekerheidsklassen® I, II en III met een brand-, rook-, geluid- of inbraakwerende functie zijn vanaf 2016 voorzien van een garantielabel en een zekerheidslabel.In de praktijk kunt u daarom twee verschillende labels tegenkomen (beide labels zijn geldig).

 

GND-zekerheidsklasse® I

Het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat.

GND-zekerheidsklasse® II

Het deurblad plus hang en sluitwerk voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat.

GND-zekerheidsklasse® III

Het deurblad, hang en sluitwerk en kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage wordt door, of onder verantwoording van de fabrikant verzorgd. Er wordt gecontroleerd of de toegepaste wand(en) voldoen aan geteste constructie conform testrapporten. Verdere uitleg over de GND-zekerheidsklassen® vindt u bij de betreffende functionele prestaties.

 

Verantwoordelijkhedenmatrix 

Het volledige overzicht van de verantwoordelijkheden binnen de GND-zekerheidsklassen® is terug te vinden in de daarvoor opgestelde Verantwoordelijkhedenmatrix binnendeuren.