CE-markering


CE-markering verplicht

Producten waarvoor een productnorm beschikbaar is, dienen vanaf 1 juli 2013 verplicht de CE-markering te dragen voor producten die onder de Europese geharmoniseerde norm vallen.

NEN-EN 16034

Het Comité Européen de Normalisation (CEN) publiceert data over de NEN-EN 16034 (productnorm voor raam- en deurconstructies). CEN heeft deze productnorm eind 2014 officieel gepubliceerd en is inmiddels beschikbaar bij NEN. Vanaf 31 oktober 2019 is de nationale norm niet meer geldig. Dan is de overgangstermijn afgelopen en is CE-markering verplicht voor raam- en deurconstructies.

GND-zekerheidsklasse ® III

Met brandwerende binnendeuren in GND-zekerheidsklasse® III bent u nu al voorbereid op de prestaties die in de nieuwe norm vastgelegd gaan worden. Het bij GND aangesloten bedrijf neemt de volledig verantwoordelijkheid voor levering en montage van de deur en het kozijn. Laat u hierover voorlichten door de vertegenwoordiger van uw GND-deurenleverancier.