Onderhoud buitendeuren

Buitendeuren hebben regelmatig onderhoud nodig: door de wisselende weersomstandigheden en intensief gebruik is de belasting hoog. De levering van deuren met GND-garantie GND-zekerheidsklasse® II gaat vergezeld van een afwerk- en onderhoudsvoorschrift. Bij GND-garantie GND-zekerheidsklasse® III zijn de houten buitendeuren af-fabriek reeds voorzien van een aflaksysteem en wordt bij de deur het GND-onderhoudsvoorschrift meegeleverd.

Onderhoudsvoorschrift

Inspecteer regelmatig de afwerklaag en de beglazing en houd ze in goede staat. Ook wordt verwacht dat u het slot en de scharnieren periodiek smeert. Stem het onderhoud af op de situering (oriëntatie t.o.v. zon en weer en wind) enerzijds en op de gekozen kleur van de afwerking anderzijds. In de "GND-onderhoudsvoorschrifen buitendeuren" staan nog meer tips en adviezen.

Onderhoudsschema's

In het kader van de GND-garantie dient u bij het onderhoud van buitendeuren ten minste een van de onderhoudsschema’s zoals opgenomen in de "GND-onderhoudsvoorschrifen buitendeuren" (aantoonbaar) aan te houden. GND is op basis van onderzoek en ervaring tot deze onderhoudsadviezen voor dekkend en transparant schilderwerk gekomen.