Wind- en waterdichtheid algemeen

Winddichtheid

Nieuwbouw

Winddichtheid (of dus eigenlijk de luchtdoorlatendheid) van deur en kozijn heeft een positieve invloed op het comfort in een ruimte en op de energiezuinigheid van een gebouw. Voor het comfort is het van belang dat bij extreme omstandigheden zoals storm niet te veel lucht doorgelaten wordt. Dan is er sprake van tocht.

Energiezuinig

Voor de energiezuinigheid is het van belang dat de winddichtheid ook bij kleine drukverschillen (10 Pascal) gering is. De combinatie van deur, tochtkader en kozijn bepaalt hoe wind- en waterdicht een deur is. Ook het hang- en sluitwerk speelt een belangrijke rol.

Winddichtheid meten

De winddichtheid van deuren wordt bepaald met behulp van een beproeving in een proefkast volgens de NEN-EN 1026. Daarbij wordt de winddichtheid in m3/h gemeten bij drukverschillen van 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450 en 600 Pascal (Pa). Op basis van die gegevens kan de luchtlekkage bij 10 Pa bepaald worden. Voor deuren geldt een maximale luchtlekkage van sluitnaden van 0,3 m3/h per strekkende meter bij een drukverschil van 10 Pa.

Klassen volgens NEN-EN 12207

Door de winddichtheid, na beproeving conform NEN-EN 1026, per m1 naad en m2 oppervlak grafisch weer te geven, kan de beproefde combinatie van deur en kozijn geclassificeerd worden volgens klasse 1, 2, 3 of 4 van NEN-EN 12207.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Classificatie winddichtheid van deuren volgens NEN-EN 12207.

 

Waterdichtheid meten

Een proef in een proefkast bepaalt de waterdichtheid van deur-kozijncombinaties volgens NEN-EN 1027. Tijdens de proef wordt een drukverschil onder waterbelasting over het gevelelement aangebracht, oplopend van 0, 50, 100, 150 enzovoorts Pa. Bepalend voor de klassenindeling is de waarde van de toetsingsdruk voorafgaand aan de toetsingsdruk waarbij lekkage optreedt. NEN-EN 12208 bepaalt welk resultaat tot welke klassering leidt.

Minimale waterdichtheid

De minimale waterdichtheid staat vermeld in NEN 2778 en is afhankelijk van het windgebied, de bebouwing en de gebouwhoogte. De toegepaste deur en kozijnprofilering, kaderdichting, slot, en onderdorpel bepalen de waterdichtheidsklasse in Pa van de deurset.

Klassen opgenomen in KOMO-attest

De wind- en waterdichtheidsklasse van de deur-kozijncombinaties staan in het KOMO-attest van de bij GND aangesloten fabrikanten.

 

“GND raadt u aan”

Bestaande bouw

"Een deur is maar gewoon een deur, tot er tocht op de loer ligt". Bij grootschalige renovatie naar NOM wordt minimaal een 54 mm dikke deur toegepast. Het contrast met regulier onderhoud van woningen of upgrade naar energielabel B is echter groot. In veel gevallen wordt bij vervanging van de deuren, of het nu gaat om de voordeur, tuindeur of balkondeur, een 38mm dunne deur teruggeplaatst. Een beter isolerende 54 mm dikke deur tocht veel minder en presteert ook beter op het gebied van inbraak en geluidsisolatie. Het maakt de woning een stuk prettiger en comfortabeler voor de bewoners. Dit zal ook leiden tot een vermindering van de klachten. Bovendien wordt met een minimale investering voldaan aan de langetermijndoelstelling om woningen allemaal goed te isoleren.