Technische info

Minimale eisen

Houten buitendeuren met GND-garantie worden geproduceerd conform de Nationale Beoordelings Richtlijn (BRL) 0803 “Houten buitendeuren” en geleverd met een KOMO attest-met-productcertificaat. De Beoordelingsrichtlijnen worden regelmatig aangepast aan de laatste stand van techniek en na beoordeling door diverse instanties, zoals Certificatie en Attesteringsinstelling SKH, vastgesteld door het College van Deskundigen en aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit. De meest recente versie van de BRL 08-03 voor houten buitendeuren is gepubliceerd op 10-07-2013. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 08-03 “Houten Buitendeuren” d.d. 15-03-2006 en het wijzigingsblad d.d. 02-01-2013.

Deurtype

Houten buitendeuren worden geproduceerd in de volgende deurtypen:

  • Massief houten deuren; opgebouwd uit stijlen en dorpels, met of zonder één of meer glasopeningen en/of panelen.
  • Vlakke deuren; geheel of overwegend in een samengestelde constructie, met of zonder glasopening(en). De dekplaten kunnen bestaan uit triplex, fineer, MDF/HDF of HPL.

Deurbladafmetingen

GND laat de aangesloten fabrikanten vrij in het kiezen van een gangbare deurdikte van 38, 54 mm of 67 mm dan wel een andere diktemaat. We adviseren een 38 mm deur alleen nog in vervangingssituaties toe te passen die aan beperkte weersbelasting onderhevig zijn. In alle andere gevallen is minimaal een 54 mm dikke deur aan te bevelen. Het Bouwbesluit eist bij een woonfunctie een vrije doorgang van minimaal 850 x 2300 mm (BxH). Bij een niet-woonfunctie en bij bestaande bouw (renovaties) mag hiervan worden afgeweken. Het KOMO-certificaat van de bij GND aangesloten fabrikant geeft aan welke deurbladafmetingen (diktes, breedtes en hoogtes) voldoen aan de gestelde eisen.

Isolatiewaarde

Het Bouwbesluit eist dat een deur minimaal voldoet aan een isolatiewaarde u= 1,65W/m2K. In de meeste gevallen betekend dit dat een minimale deurdikte van 54 mm is vereist. Het KOMO-certificaat van de bij GND aangesloten fabrikant geeft aan welke u-waarde de deurbladen hebben.

Kleurstelling

GND laat de aangesloten fabrikanten vrij elke willekeurige kleur toe te passen. Wel adviseren wij een kleur te kiezen die past bij de situering (oriëntatie t.o.v. zon en weer en wind) en weersbelasting van de deur. Een deur met een donkere kleur en een zware weersbelasting heeft een hogere onderhoudsinterval en kan de goede werking van een deur beinvloeden. Het is in dit geval aan te raden een lichtere kleur te kiezen met een lagere onderhoudsinterval.