GND-garantielabel en GND-zekerheidsklassen®

Een GND-deur is te herkennen aan het garantielabel en het daaronder geplaatste zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Het geeft duidelijk de prestaties van de deur én de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen weer. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit en met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten zelfs garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product.

Onafhankelijke controle op uitvoering

Controle op de fabricage en de levering en montage van de deuren vindt plaats door de onafhankelijke, gecertificeerde instelling SKH. Zij geven als geaccrediteerde instelling het certificaat af. Is het label in de deur aanwezig? Dan bent u er zeker van dat de deur voldoet aan het certificaat. Bij toepassing van een van de GND-zekerheidsklassen® vindt u een samenvatting van het rapport onder check prestaties op deze website. Transparant en helder.

GND-­zekerheidsklassen® II en III

Alle GND-buitendeuren met een prestatie functie zijn naast het GND-garantielabel voorzien van één van de onderstaande labels.

In GND-zekerheidsklasse® II (tot 2016 het blauwe label) levert het bij GND aangesloten bedrijf een compleet deurblad inclusief gemonteerd hang- en sluitwerk. De aannemer dient zelf zorg te dragen dat het kozijn overeenkomt met de in de Samenvatting van Onderzoek (SvO) opgenomen constructie.  Meer informatie over GND-zekerheidsklasse® II


In GND-Zekerheidsklasse® III (tot 2016 het rode label) levert het GND-lidbedrijf een compleet afgemonteerd deurblad. De montage van de deur wordt ook door, of onder verantwoordelijkheid van, de fabrikant gedaan. Het bij GND aangesloten bedrijf controleert of het kozijn waarin de deur geplaatst moet worden, voldoet aan geteste constructie conform testrapporten.  Meer informatie over GND-zekerheidsklasse ® III

 

Verantwoordelijkhedenmatrix 

Het volledige overzicht van de verantwoordelijkheden binnen de GND-zekerheidsklassen® is terug te vinden in de daarvoor opgestelde Verantwoordelijkhedenmatrix buitendeuren.