GND-Zekerheidsklasse® III

 

De GND-buitendeuren in zekerheidsklasse® III worden compleet afgelakt geleverd en het juiste hang- en sluitwerk, dat bij deze deur hoort, is al gemonteerd door de deurenproducent. Bij een GND-Zekerheidsklasse® III deur wordt de montage van de deur ook door, of onder verantwoordelijkheid van, de fabrikant uitgevoerd. Deze controleert of het kozijn voldoet aan de eisen die in het van toepassing zijnde testcertificaat worden gesteld.

Verantwoordelijkheden bij GND aangesloten fabrikant:

  • Leveren van een bewerkte buitendeur als compleet eindproduct
  • Controleren of het kozijn, waarin de deur wordt gemonteerd, voldoet aan de specificatie die wordt omschreven in de samenvatting van onderzoek (SvO)
  • Monteren van de deur in het kozijn
  • Leveren van onderhoudsvoorschriften voor de eindgebruiker

Verantwoordelijkheden van de afnemer/aannemer:

  • Controleren van levering op compleetheid
  • Overhandigen van onderhoudsvoorschriften aan de eindgebruiker

Het volledige overzicht van de verantwoordelijkheden binnen de GND-zekerheidsklassen® is terug te vinden in de daarvoor opgestelde Verantwoordelijkhedenmatrix buitendeuren.