GND-garantie op buitendeuren

De deuren waarop het Garantiereglement van toepassing is, zijn aan de scharnierzijde voorzien van een GND-garantie en zekerheidslabel. Na het uitlezen van de code is op het prestatiescherm vermeld welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is.

De GND-garantie voor houten buitendeuren is ingedeeld in twee GND-zekerheidsklassen®:

De duur van de garantietermijn

Schade aan buitendeuren en garantie

Onder schade in het kader van GND-garantie op houten buitendeuren met GND-zekerheidsklasse® II wordt verstaan:

  • Het optreden van houtrot
  • Het niet goed functioneren van de beweegbare delen in buitenkozijnen als gevolg van vervorming daarvan tijdens de garantie periode geldt

8 mm voor stabiliteitsklasse 1
6 mm voor stabiliteitsklasse 2
4 mm voor stabiliteitsklasse 3

  • wind- en waterdichtheid van het deurblad
  • constructiegebreken van het deurblad

Onder schade in het kader van GND-garantie op houten buitendeuren met GND-zekerheidsklasse® III wordt verstaan de hierboven vermelde punten aangevuld met:

  • vroegtijdige onthechting respectievelijk verval van het schilderwerk
  • lekkages en niet goed functioneren als gevolg van onjuist uitgevoerde beglazing
  • lekkages respectievelijk het niet goed functioneren van de bevestiging en/of de aansluiting van de houten buitendeuren in het kozijn

GND-garantievoorwaarden