Geluidwerende deur

Met een geluidwerende deur kunt u geluidhinder door de omgeving eenvoudig voorkomen. Bij GND bieden wij u verschillende deuren, die allen voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. Wilt u weten of een geluidwerende deur iets voor u is? Lees dan hieronder verder.

Geluid

Goede, geluidsdichte deuren en kozijnen zijn een must. Geluidwerende deuren met GND-garantie voldoen aan de geldende geluideisen. Hoe herkent u zo’n deur en wat zijn de voordelen?

Een geluidwerende deur

Voor woningen worden eisen gesteld die aangeven hoe een geluidwerende deur getest moet worden. Een van de eisen is de 0 dB-eis. Dit houdt niet in dat er geen geluid meer hoorbaar is. Het betekent dat er minimale geluidsoverdracht tussen de woningen zit. Deze eisen zijn vastgesteld door het Bouwbesluit. Wilt u meer weten over de eisen die worden gesteld aan de GND-deuren? Bekijk dan de eisen waaraan GND-garantie voldoet.

Waarom een geluidwerende deur?

Een heel groot van de Nederlanders ervaart geluidhinder door de omgeving. Dit kan komen doordat de woning niet goed geïsoleerd of niet voorzien is van een goede geluidwerende deur. Hierdoor kunnen er verschillende gevolgen optreden met betrekking tot de gezondheid van mensen. Klachten zoals slaapgebrek, hoge bloeddruk, verhoogde stress en bloedstolling kunnen optreden. Dit geeft het belang aan van een goede geluidwerende deur in woningen en gebouwen. Het heeft grote invloed op het wooncomfort en welbevinden. Ook op de werkplek heeft geluid een negatieve invloed op het werkklimaat. Het vermindert ook duidelijk het concentratievermogen en de productiviteit. GND-deuren voldoen aan alle eisen uit het Bouwbesluit. Daardoor zijn de deuren maximaal geluidwerend.

Gnd-labels

Garantielabel

Zekerheidslabel

deurprestaties gnd-labels verkennen

Hoe herkent u een geluidwerende deur?

Een geluidwerende GND-deur kunt u herkennen aan een aantal labels aan de hangzijde van de deur. Hier is ook een QR-code te vinden die kan worden uitgelezen. Hierin kunt u zien wie er verantwoordelijk is voor werkzaamheden aan de deur en hoe deze geleverd is. Daarnaast ziet u ook welke prestaties de deur levert. Er is zichtbaar of de deur in geluidscategorie 32dB, 37dB, 42dB of 47dB valt.

Contact

Wilt u meer weten over het GND-garantielabel of een geluidwerende deur? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan voor u klaar met passende informatie.

Film Geluidwerende deuren

Bekijk hier de GND-film over de noodzaak van geluidwerende deuren:

Film GND-webinar Geluid

Bekijk hier de film over het GND-webinar Geluid op woensdag 28 oktober 2020:

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Anti inbraak deuren

Inbraak