Voor woningen worden eisen gesteld die aangeven hoe een geluidwerende deur getest moet worden. Een van de eisen is de 0 dB-eis. Dit houdt niet in dat er geen geluid meer hoorbaar is. Het betekent dat er minimale geluidsoverdracht tussen de woningen zit. Deze eisen zijn vastgesteld door het Bouwbesluit. Wilt u meer weten over de eisen die worden gesteld aan de GND-deuren? Bekijk dan de eisen waaraan GND-garantie voldoet.

Waarom een geluidwerende deur?

Een heel groot van de Nederlanders ervaart geluidhinder door de omgeving. Dit kan komen doordat de woning niet goed geïsoleerd of niet voorzien is van een goede geluidwerende deur. Hierdoor kunnen er verschillende gevolgen optreden met betrekking tot de gezondheid van mensen. Klachten zoals slaapgebrek, hoge bloeddruk, verhoogde stress en bloedstolling kunnen optreden. Dit geeft het belang aan van een goede geluidwerende deur in woningen en gebouwen. Het heeft grote invloed op het wooncomfort en welbevinden. Ook op de werkplek heeft geluid een negatieve invloed op het werkklimaat. Het vermindert ook duidelijk het concentratievermogen en de productiviteit. GND-deuren voldoen aan alle eisen uit het Bouwbesluit. Daardoor zijn de deuren maximaal geluidwerend.  

Hoe herkent u een geluidsisolerende deur?

Een geluidwerende GND-deur kunt u herkennen aan een aantal labels aan de hangzijde van de deur. Hier is ook een QR-code te vinden die kan worden uitgelezen. Hierin kunt u zien wie er verantwoordelijk is voor werkzaamheden aan de deur en hoe deze geleverd is. Daarnaast ziet u ook welke prestaties de deur levert. Er is zichtbaar of de deur in geluidscategorie 32dB, 37dB, 42dB of 47dB valt.

Wilt u meer weten over het GND-garantielabel of een geluidwerende deur? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan voor u klaar met passende informatie.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Veel vragen en antwoorden over deuren en garanties zijn opgenomen in de publicatie
Veel gestelde vragen over deuren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GND.