In Nederland ondervinden bijna vier miljoen mensen langdurige geluidhinder. Daarom is het belang van geluidwerende deuren groot. Het kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Wanneer er hinder wordt ervaren door geluid in de omgeving kunnen zich lichamelijk klachten voordoen. Moeite met slapen en daardoor slaapgebrek is een serieus gevolg. Daarnaast kan het ook resulteren in verhoogde stress en een hoge bloeddruk. Zorg er dus voor dat de woning of het gebouw is voorzien van geluidwerende deuren. Meer weten over GND-garantiedeuren? Lees dan verder.

Geluidwerende GND-deur

GND is de koepelorganisatie van toonaangevende Nederlandse houten deurenfabrikanten. Wij staan voor gegarandeerde kwaliteit en optimale deurprestaties op het gebied van brand- en rookwering, isolatie, geluid- en inbraakwerendheid van houten binnen- en buitendeuren. Geluidwerende GND-deuren voldoen aan alle geldende eisen uit het bouwbesluit. Daarnaast worden deze uitgebreid getest door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Een GND-deur is te herkennen aan verschillende labels aan de hangzijde van deur. Er is een garantielabel te vinden en een zekerheidslabel. Op het laatstgenoemde label is een QR-code te zien. Wanneer deze gescand wordt zijn er verschillende gegevens te zien. 

  • U kunt zien hoe de geluidwerende deuren zijn geleverd. 
  • Er staat wie er verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van leveren en plaatsen. 
  • De prestaties die de GND-deur levert zijn hier te zien. Zo kunt u zien in welke geluidscategorie de deur/kozijncombinatie valt. In onderstaand schema is af te lezen welke omstandigheden in welke categorie vallen. 

GND-zekerheidsklassen

Geluidwerende GND-deuren waarop het garantiereglement van toepassing is, zijn aan de scharnierzijde van de deur voorzien van een GND-garantie en zekerheidslabel. 

De GND-garantie voor houten buitendeuren is ingedeeld in twee GND-zekerheidsklassen®:

  • GND-zekerheidsklasse® II – (‘bouwfasebestendig’: voorzien van een voorlaksysteem)
  • GND-zekerheidsklasse® III – (‘industrieel eindproduct’: voorzien van een aflaksysteem)

GND-garantie voor houten binnendeuren en/of binnendeurkozijnen is ingedeeld in drie GND-zekerheidsklassen®:

  • GND-zekerheidsklasse® I – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die voldoen aan de basiseisen van de BRL
  • GND-zekerheidsklasse® II – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die zonder verdere bewerking toepasbaar zijn in de bouw
  • GND-zekerheidsklasse® III – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die samen een industrieel compleet eindproduct vormen en door het aangesloten bedrijf zijn afgemonteerd in de bouw

Meer weten over geluidwerende GND-deuren? Neem dan contact met ons op.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Veel vragen en antwoorden over deuren en garanties zijn opgenomen in de publicatie
Veel gestelde vragen over deuren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GND.