Grootschalig praktijkonderzoek rookverspreiding

3 juli 2019

Rookverspreiding bij brand in gebouwen is een groot probleem. Hoe rook zich verspreidt en hoe dit te beperken is nog onvoldoende bekend. De Brandweeracademie (onderdeel van het IFV) gaat hier onderzoek naar doen. “De nood is hoog omdat ouderen steeds vaker zelfstandig blijven wonen, veelal in seniorencomplexen. Bovendien produceert de huidige inventaris tien keer zoveel rook als in het verleden”, aldus René Hagen, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie.

Tot wel 10 keer zoveel rookontwikkeling
Hagen ziet dat de huidige rookwerendheid van deuren (1,5 keer brandwerendheid) steeds minder goed voldoet. “We zien steeds vaker koude rook die zich snel verspreidt door het hele gebouw. De tegenwoordig in het interieur gebruikte, synthetische materialen vergroten de rookontwikkeling. Daarnaast zien we steeds vaker lithium-ion-batterijen bij bijvoorbeeld scootmobielen of elektrische fietsen die een extra risico vormen. Ontruiming van een aanzienlijk deel of van het totale pand is steeds vaker noodzakelijk. In het verleden kwam dit bijna niet voor.”

Rook verspreidt zich vaker verder
Bij relatief kleine branden in woon(zorg)gebouwen verspreidt de rook zich steeds vaker door een groot deel van het pand. Het gevolg hiervan is dat bewoners gezondheidsschade oplopen of soms zelfs overlijden. Het is dus van belang om te weten hoe rookverspreiding werkt en hoe dit te voorkomen. Daarom doet de Brandweeracademie onderzoek in een voormalig woonzorgcentrum in de gemeente Oudewater. Doel van het praktijkonderzoek is om meer inzicht te krijgen in rookscheidingen, vluchtmogelijkheden, overlevingskansen, ‘stay-in-place’-adviezen en inzettactieken van de brandweer voor bestrijding van de brand.

Gemiste kans in nieuwe BBL
Het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) stelt in tegenstelling tot het huidige Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan ‘echte’ rookwerendheid. Hagen: “Dit is een hele goede zaak. Het BBL geldt echter alleen voor nieuwbouw en niet voor bestaande bouw. Dat is een gemiste kans, want het merendeel van de situaties heeft betrekking op bestaande bouw. Mogelijk komt uit het onderzoek naar voren dat de eisen aan rookwerendheid ook moeten gelden voor bestaande bouw. Steeds vaker worden bestaande verzorgingstehuizen bijvoorbeeld getransformeerd tot wooncomplexen waarin ouderen zelfstandig wonen. Hierbij is de samenstelling van de bewoners meestal zodanig dat ze niet in staat zijn elkaar te helpen om te vluchten. De ontruiming van de bewoners ligt dan geheel bij de brandweer.”

GND levert en monteert S200 deuren
Stichting Garantiedeuren GND werkt mee aan het onderzoek door het leveren en monteren van S200 rookwerende deuren die voldoen aan de eisen in het nieuwe BBL. De Brandweeracademie is blij met de samenwerking. Uit het onderzoek komen waarschijnlijk ook aanbevelingen, niet alleen voor de industrie, maar ook voor het beleid van overheid, gemeenten en woonkoepels. Hagen: “De eerste resultaten worden op het congres Fire Safety & Science op 13 en 14 november in Arnhem gepresenteerd. En een week later tijdens de European Safety Week in Brussel. Daarna hebben we nog wel een jaar nodig om alle resultaten te analyseren en met adviezen te komen.”

Lees hier meer over de prestaties van rookwerende deuren.

Overige nieuwsberichten

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Inbraak