Weerstandsklassen inbraakwerende buitendeuren

Houten buitendeuren dienen volgens het bouwbesluit minimaal te voldoen aan de eisen voor weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en NEN 5087 bereikbare buitendeuren. Een aantal GND-producenten heeft ook deuren met weerstandsklasse 3 in het assortiment.

Minimale eis inbraakwerendheid buitendeuren

GND-deuren met weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid voldoen aan het bouwbesluit. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) volgt het bouwbesluit in deze en eist ook klasse 2. De minimum eis die het Bouwbesluit stelt, geldt voor de geplaatste deur. Daarbij is niet alleen de deurenfabrikant betrokken, maar ook de fabrikant van het deurkozijn en degene die de deur afhangt. Hierbij moet ook het hang- en sluitwerk, het glas en de beglazing betrokken worden. Voor bergingsdeuren gelden in het kader van GND-garantie soms geen eisen. Het PKVW stelt soms aanvullende eisen.

YouTube over de noodzaak van inbraakveilige deuren

      

 

Een inbraakwerende GND-buitendeur is te herkennen aan het garantielabel en het daaronder geplaatste zekerheidslabel die in de hangzijde van de deur zijn geplaatst. Na het uitlezen hiervan is in een oogopslag te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Op het prestatiescherm wordt aangegeven of de deur weerstandsklasse 0, 2 of 3 is. Controle op de fabricage en de levering en montage hiervan vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende zekerheidsklassen maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Een GND-deur geeft een veilig gevoel. Dat wil toch iedereen?

 

Meer informatie vindt u in de corporate GND folder.

    

 

 

 

 

 

 

 

Weerstandsklasse 0, 2 of 3

 

Als het prestatiescherm weerstandsklasse 2 of 3 voor inbraakwerendheid aangeeft, dan voldoet niet alleen de deur, maar is ook het juiste hang- en sluitwerk volgens de inbraakwerendheidsnormen uitgefreesd en/of meegeleverd. Ook is dan het glas door de deurenfabrikant aangebracht of is de beglazing zodanig voorbereid dat aan de eisen wordt voldaan.

In het deurkozijn wordt een kenmerk aangebracht als het kozijn geschikt is voor inbraakwerendheid weerstandsklasse 2 of 3. Deurenfabrikanten beschikken zelf over een dergelijk certificaat of werken samen met erkende afhangploegen. De mogelijkheid bestaat om een KOMO-procescertificaat toegekend te krijgen voor op de juiste wijze afhangen van houten buitendeuren volgens de BRL 0808.

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een instrument om de woon- en leefsituatie in de wijk veiliger te maken. De inbraakwerendheid van ramen en deuren van woningen, garages en bergingen is een cruciaal onderdeel. Daarom is het GND-label opgenomen in de PKVW Beveiligingsrichtlijn. Het advies is om bij vervanging van houten deuren in de bestaande bouw deuren te gebruiken die zijn voorzien van een GND-label met minimaal weerstandsklasse 2. Dit betekent dat de deuren minimaal voldoen aan weerstandsklasse 2 van de NEN 5096.  Het gebruik van deze kwaliteit deuren in combinatie met het aangegeven hang- en sluitwerk in de PKVW Beveiligingsrichtlijn waarborgt een minimale inbraakwerendheid van drie minuten.  De PKVW Beveiligingsrichtlijn is gratis te downloaden op www.politiekeurmerk.nl.

 

InfographicInfographic inbraak


Infographic inbraak (en beveiligingscamera's) door beslist.nl