BOUWEN OP ZEKERHEID OVER KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DEUREN

40 jaar geleden, bij de oprichting van Stichting Garantiedeuren GND, ging het nog vooral over garantie op de kwaliteit van deur. In die tijd trok een houten deur nog weleens krom en dan kon de koper bij GND aankloppen om een garantieclaim in te dienen. Tegenwoordig komen er nauwelijks claims meer binnen. Het gaat nu vooral over de zekerheid die geboden wordt op de kwaliteit en prestaties van deuren. Prestaties die aan de buitenkant veelal onzichtbaar en lastig te controleren zijn, maar wel van levensbelang kunnen zijn.

 

Helderheid over prestaties en eisen
GND zag al snel in dat het belangrijk was om deuren met levensreddende functies te kunnen herkennen. In 2016 introduceerde GND het zekerheidslabel: een rood label voor een brand- en/of rookwerende GND-deur en een wit label voor GND-deuren die alleen geluidwerend, isolerend, en/of inbraakwerend zijn. Hiermee speelde GND in op een groeiende behoefte aan zekerheid en controleerbaarheid.

Inmiddels zijn er zo’n 1,2 miljoen deuren voorzien van het GND-garantielabel. Het label zit aan de scharnierzijde van de deur. Door de QR-code op het zekerheidslabel te scannen, zijn alle prestaties van de deur eenvoudig aflezen op het scherm van de smartphone. Recent heeft GND de informatie uitgebreid met drie extra informatiebuttons die naast de functionele prestaties ook de onderhouds- en garantievoorwaarden tonen en de mogelijkheid bieden om rechtstreeks naar de fabrikant van de deur door te klikken. Hiermee is de toegang tot de gegevens van de betreffende deur ook voor de toekomst verzekerd. Het is bovendien een belangrijke opstap naar circulariteit.

Controle op kwaliteit
De deurenindustrie is een super geavanceerde industrie. “We innoveren volop en investeren niet alleen in machines en automatisering maar ook in het testen van deuren”, aldus Chris Hendriks, voorzitter Stichting Garantiedeuren GND. Het testen van deuren is noodzakelijk om certificaten voor de prestaties te krijgen. “De richtlijnen worden veelal in normen en wetgeving ofwel het bouwbesluit vastgelegd. Het bestuur stelt vervolgens samen de kaders vast en daarna is het aan ons als fabrikanten om zelf de deuren te testen en te laten controleren. Dat gebeurt meerdere keren per jaar door onafhankelijke gecertificeerde instanties. Het is een enorme investering want een brandtest kost gemiddeld zo’n € 15.000,- en elk model met elke afwerkingsvorm moet separaat worden getest. Dit laat wel zien dat we het heel serieus nemen. We willen zeker zijn van de kwaliteit die we garanderen. En dat geldt natuurlijk ook voor nieuwe materiaalsoorten zoals biobased hout.” Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is heel enthousiast over het label. Witlox: “Het label zorgt voor transparantie, controleerbaarheid en ook voor een stuk bewustwording.”

De laatste jaren ziet GND een forse toename van het gebruik van het label: dit jaar gaan we richting de 30.000 QR-codescans. Bovendien blijkt uit marktonderzoek uit 2021 dat 60 procent van de respondenten het label al eens heeft gebruikt om na te gaan aan welke prestaties de deur voldoet. En daarvan geeft ruim 90% aan dat het label meerwaarde voor hen heeft. De labels sluiten bovendien goed aan op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 1 januari 2024 moet ingaan.

Kennis delen
Naast het verstrekken van transparante informatie over de prestaties van deuren, vind GND het ook belangrijk om voorlichting te geven en kennis te delen. Zo is er veel onwetendheid over het verschil in isolerende en tochtwerende prestaties tussen een 34mm en een 54mm-deur. Henk Breel: “De meerkosten voor een dikkere deur zijn minimaal, terwijl het wel een groot verschil maakt in isolatiewaarde en tocht. Om eenvoudig aan te geven hoe goed een deur presteert en met welke gemiddelde U-waarde gerekend kan worden, hebben we een aantal isolatiecategorieën ontwikkeld. Hierdoor is het voor een gebruiker inzichtelijk of voor een controleur eenvoudig te controleren.”

Ook voor geluidwerendheid heeft GND een adviestabel opgesteld om inzichtelijk te maken welke RW,p-waarde geschikt is voor welke toepassing. Hiermee kan een advies gegeven worden voor welke toepassingen een bepaalde deurset wordt gevraagd. Met deze adviestabel communiceren GND en de aangesloten fabrikanten de waarden op een eenduidige, heldere manier naar de markt. Verder organiseert GND regelmatig webinars over verschillende onderwerpen en geeft de stichting ook whitepapers uit. “Door kennis en informatie te delen, kunnen opdrachtgevers makkelijker de juiste keuze maken”, aldus Henk Breel. “We willen graag duidelijkheid scheppen en discussies tussen adviseurs, controlerende instanties, opdrachtgevers, bouwers en deurfabrikanten voorkomen.”

Praktijkgerichte eisen
GND behartigt ook actief de belangen in Den Haag, bijvoorbeeld als het gaat om onlogische eisen die in de praktijk niet hanteerbaar zijn. Zo was er in de markt al geruime tijd discussie over de brandklasse voor deuren bij toepassing in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV’s). GND Garantiedeuren heeft bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) het verzoek ingediend de eisen die de bouwregelgeving stelt aan de brandklasse van binnendeuren aan te passen. Na een uitgebreide risicoanalyse is besloten de eisen voor een groot deel van de deuren in EBV’s te wijzigen. Voor deuren die regelmatig worden geopend gaat de brandklasse-eis van B naar D. De nieuwe eis sluit beter aan bij de praktijk van de laatste 30 jaar en ligt meer in lijn met het niveau dat ook in veel van de omliggende landen van toepassing is. De wijziging in het Bouwbesluit treedt (naar verwachting) vanaf 1 januari 2024 in werking. Chris Hendriks: “Dit is een belangrijk lobbysucces, maar er liggen nog meer uitdagingen. Ook voor geluid zijn de eisen op dit moment voor een aantal situaties niet in lijn met wat je wilt bereiken. De in het verleden opgestelde eisen sluiten niet aan bij de huidige inzichten en zijn veel te hoog. Ik vergelijk het altijd met het naar school brengen van je kind. Dat kun je doen in een dure Tesla, maar dat is niet nodig. Je kunt ook te voet of met de fiets doen.”

Aandacht voor duurzaamheid groeit
In de beginjaren was er vooral aandacht voor de kwaliteit en inbraakwerende prestaties van deuren. Tegenwoordig verschuift de aandacht steeds meer naar duurzaamheid. In de jaren 2000 is hier al een begin mee gemaakt door variatie in vormgeving, afwerking en kleurgebruik, waardoor deuren een grotere waarde krijgen en het langer duurt voor ze vervangen worden. Henk Breel: “Inmiddels zijn goed isolerende deuren minstens zo belangrijk. Als GND houden we scherp in de gaten welke trends en behoeften er in de markt zijn. Door al in een vroeg stadium in te spelen op de ontwikkelingen, kunnen we de markt verder helpen”. Chris Hendriks vult aan: “Duurzaamheid gaat veel verder dan een FSC of PEFC-keurmerk. We kijken nu al vooruit naar 2050. Dan moeten we 100% circulair zijn en in 2030 moet al 50% van de materialen worden hergebruikt. Dan neemt het belang van een label dus alleen maar toe, want je moet bij hergebruik de kenmerken en prestaties van de deur weten. Maar ook nu is dat al belangrijk. Denk maar eens aan ziekenhuizen, die continu met verbouwingen bezig zijn. Die willen overal labels, zodat ze altijd terug kunnen zien wat de prestaties zijn.”

Groot deel van de markt vertegenwoordigd
GND is de overkoepelende organisatie van 10 toonaangevende Nederlandse houtendeurenfabrikanten die samen goed zijn voor 80% van de professionele markt. Samen streven zij naar optimale kwaliteit en prestaties van deuren en heldere en transparante informatie. Chris Hendriks: “Doordat we met het grootste deel van de markt aan tafel zitten, kunnen we snel schakelen en goed inspelen op ontwikkelingen. Naast aandacht voor veiligheid en comfort staat duurzaamheid bij ons bijvoorbeeld ook hoog op het lijstje. Daarin willen we vooroplopen.”

Overige nieuwsberichten

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Anti inbraak deuren

Inbraak