Voorkom een fatale afloop:
Checklist brand- en rookpreventie

17 september 2019

Brand en rook in woningen en andere gebouwen leveren een enorm gevaar op. Het aantal fatale woningbranden ligt rond de 30 per jaar. Bij brand komt steeds extremere rookontwikkeling voor, waardoor de overlevingskansen verminderen. Om mensen te wijzen op de gevaren heeft GND Garantiedeuren een checklist opgesteld met tips om brand- en rookschade te voorkomen. Brandwerende en rookwerende deuren spelen hierin een cruciale rol.

Het najaar staat in het teken van brand- en rookveiligheid; verschillende organisaties vragen aandacht voor dit thema om de bewustwording te vergroten. De nood is hoog. Bij relatief kleine branden in woon(zorg)gebouwen verspreidt de rook zich steeds vaker door een groot deel van het pand. Het gevolg hiervan is dat bewoners gezondheidsschade oplopen of zelfs overlijden.

Brandwerende deur levensreddend
Bovendien had je 40 jaar geleden nog 17 minuten om bij brand te ontsnappen. Tegenwoordig is dat door het gebruik van synthetische materialen, meubels en constructies nog maar 3 minuten. Synthetische materialen vergroten de rookontwikkeling. Daarnaast vormen lithium-ion-batterijen van bijvoorbeeld scootmobielen of elektrische fietsen een extra risico. Brandwerende deuren zijn van groot belang. Door bij brand deuren te sluiten, vertraagt de verspreiding van brand, vermindert de giftigheid van rook, verbetert het zuurstofniveau en verlaagt de temperatuur. Een gesloten, brandwerende deur kan daardoor levensreddend zijn.

Download naast de feiten en tips ook de checklist

Overige nieuwsberichten

Brand

Rook

Isolatie

Tocht

Geluid

Anti inbraak deuren

Inbraak