Nieuws

Hier vindt u relevante nieuwsberichten over GND in de markt en ontwikkelingen rond binnen en buitendeuren.

 

 

GND komt met advieswaarde om geluidhinder te verminderen

17 februari 2020

GND heeft in samenwerking met bureau Peutz een geluidsadviestabel voor deursets opgesteld. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer dan 20% van de Nederlanders langdurig geluidhinder ervaart. Gebruik van een deurset met de juiste geluidwerende prestaties kan de overlast sterk verminderen. Daarom heeft GND voor de meest gangbare toepassingen aangegeven welke prestaties de deur moet leveren. In de tabel is direct af te lezen aan welke bijbehorende GND-geluidscategorie de deurset moet voldoen.

 

In huis is de mate van geluidsisolatie van grote invloed op het wooncomfort en welbevinden. Geluid op de werkplek heeft een negatieve invloed op het werkklimaat en vermindert bovendien duidelijk het concentratievermogen en de productiviteit. Goede geluidsisolatie van woon- en werkruimten is dus van groot belang en daarvoor zijn goede deur- kozijncombinaties noodzakelijk.

 

Heldere definities

Geluid is een complexe materie. Er is veel verwarring over de gebruikte begrippen, geluidwaarden en benodigde geluidsisolatie waarbij er vaak alleen gekeken wordt naar de geluidwerendheid van het deurblad. Met eenduidige definities en klasseindeling, een geluidadviestabel voor de interne geluidsisolatie en herkenbare labels verstrekt GND helderheid over de mate van geluidwerendheid van een deur en kozijn. Lees er alles over in de speciale Geluids flyer. 

 

Herkenbaarheid

Geluidwerende deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Daarmee zijn eenvoudig de afkomst en prestaties op het gebied geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur en kozijn te controleren. 

 

 

 

 


GND-zekerheidslabel opgenomen in de vernieuwde 'Essentiele bouwkundige controlepunten' 2020

28 november 2019

 

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de nieuwste uitgave ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ 2020 gepresenteerd. Nieuw in deze uitgave is in hoofdstuk 7, het GND-zekerheidslabel opgenomen als controlemiddel voor brand- of rookwerende deuren.

 

De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, -gebruikers, architecten, adviseurs, aannemers, kwaliteitsborgers, bouw & woningtoezicht en bevoegd gezag. 

De ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ zijn een uitgave van BBN en is samen met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland gemaakt.

 

De uitgave ‘Essentiële bouwkundige controlepunten 2020’ is hier te downloaden of via www.bbn.nu. Op deze website zijn ook gedrukte exemplaren te bestellen.

 

 

 

 


 

 

Voorkom een fatale afloop: Checklist brand- en rookpreventie 

17 september 2019

 

Brand en rook in woningen en andere gebouwen leveren een enorm gevaar op. Het aantal fatale woningbranden ligt rond de 30 per jaar. Bij brand komt steeds extremere rookontwikkeling voor, waardoor de overlevingskansen verminderen. GND Garantiedeuren heeft een checklist opgesteld om mensen te wijzen op de gevaren en tips te geven om de gevolgen van brand en rook tegen te gaan. Daarin spelen deuren namelijk een cruciale rol.

 

Het najaar staat in het teken van brand- en rookveiligheid; verschillende organisaties vragen aandacht voor dit thema om de bewustwording te vergroten. De nood is hoog. Bij relatief kleine branden in woon(zorg)gebouwen verspreidt de rook zich steeds vaker door een groot deel van het pand. Het gevolg hiervan is dat bewoners gezondheidsschade oplopen of zelfs overlijden. Bovendien had je 40 jaar geleden nog 17 minuten om bij brand te ontsnappen dat is tegenwoordig door het gebruik van synthetische materialen, meubels en constructies nog maar 3 minuten. De synthetische materialen vergroten de rookontwikkeling. Daarnaast vormen lithium-ion-batterijen van bijvoorbeeld scootmobielen of elektrische fietsen een extra risico. Weten hoe je moet handelen bij brand of rook kan levensreddend zijn.

 

Download naast de feiten en tips ook de checklist 

 

 


 

Grootschalig praktijkonderzoek rookverspreiding

3 juli 2019

Rookverspreiding is bij brand in gebouwen een groot probleem. Hoe de rook zich verspreidt en hoe dit kan worden beperkt is nog onvoldoende bekend. De Brandweeracademie (onderdeel van het IFV) gaat hier onderzoek naar doen. “De nood is hoog omdat ouderen steeds vaker zelfstandig blijven wonen, veelal in seniorencomplexen. Bovendien produceert de huidige inventaris tien keer zoveel rook als in het verleden”, aldus René Hagen, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie.

 

De rookontwikkeling vergroot wel tot 10 keer

Hagen ziet dat de huidige rookwerendheid van deuren (1,5 keer brandwerendheid) steeds minder goed voldoet. “Tegenwoordig zien we steeds vaker koude rook die zich snel verspreidt door het hele gebouw. Ook de materialen die tegenwoordig in een interieur worden gebruikt vergroten de rookontwikkeling. Daarnaast zien we steeds vaker lithium-ion-batterijen bij bijvoorbeeld scootmobielen of elektrische fietsen die een extra risico vormen. Het komt steeds vaker voor dat door de enorme rookontwikkeling een aanzienlijk deel of het gehele gebouw ontruimd moet worden. Dit kwam in het verleden bijna niet voor.”

 

 

Rook verspreid zich vaker verder

Meer kennis over rookverspreiding is van groot belang. Bij relatief kleine branden in woon(zorg)gebouwen verspreidt de rook zich steeds vaker door een groot deel van het pand. Het gevolg hiervan is dat bewoners gezondheidsschade oplopen of soms zelfs overlijden. Ook moet de brandweer vaak het volledige gebouw ontruimen. Het is dus van belang om te weten hoe rookverspreiding werkt en hoe dit kan worden voorkomen. Daarom doet de Brandweeracademie onderzoek in een voormalig woon-zorgcentrum in de gemeente Oudewater. Doel van het praktijkonderzoek is om meer inzicht krijgen en antwoorden op vragen over rookscheidingen, vluchtmogelijkheden, overlevingskansen, ‘stay-in-place’-adviezen en inzettactieken van de brandweer voor bestrijding van de brand.

 

Gemiste kans in nieuwe BBL

Het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) bevat in tegenstelling tot het huidige Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan 'echte' rookwerendheid. Hagen: “Het is heel goed dat dit eindelijk wordt opgenomen, maar het BBL is alleen voor nieuwbouw en niet voor de bestaande bouw en dat is een gemiste kans want het merendeel van de situaties is bestaand. Mogelijk komt uit het onderzoek naar voren dat dit ook zou moeten gelden voor bestaande bouw. Steeds vaker worden bestaande verzorgingstehuizen  getransformeerd tot wooncomplexen waarin ouderen zelfstandig wonen. En hierbij is de samenstelling van de bewoners meestal zodanig dat ze niet in staat zijn elkaar te helpen om te vluchten. De ontruiming van de bewoners ligt dan geheel bij de brandweer.”

 

GND werkt mee door de levering en montage van S200 deuren

Stichting Garantiedeuren GND werkt mee aan het onderzoek door het leveren en monteren van S200 rookwerende deuren die voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het nieuwe BBL. De Brandweeracademie is blij met de samenwerking. Uit het onderzoek komen waarschijnlijk ook aanbevelingen, niet alleen voor de industrie, ook voor het beleid van de overheid, gemeenten en woonkoepels. Hagen: “De eerste resultaten worden op het congres Fire Safety & Science op 13 en 14 november in Arnhem gepresenteerd. En een week later tijdens de European Safety Week  in Brussel. Daarna hebben we nog wel een jaar nodig om alle resultaten te analyseren en met adviezen te komen.”

 

 


 

Verduurzamen sociale huurwoningen, fiscaal voordeel voor tochtvrije GND-deuren

1 juni 2019

Goede isolatie zorgt voor een prettig en comfortabel huis en een lagere energierekening. Toch is 3 op de 4 woningen in Nederland nog niet goed geïsoleerd. Deuren spelen een belangrijke rol in de isolatie. Tot 1 juli 2019 kunt u met fiscaal voordeel deuren vervangen.

 

Minimale investering

"Een deur is maar gewoon een deur tot er tocht op de loer ligt". Bij grootschalige renovatie naar NOM wordt minimaal een 54 mm dikke deur toegepast. Ook voor nieuwbouw is de BENG-eis duidelijk. Het contrast met regulier onderhoud van woningen of upgrade naar energielabel B is echter groot. In veel gevallen wordt bij vervanging van de deuren, of het nu gaat om de voordeur, tuindeur of balkondeur, een 38mm dunne deur teruggeplaatst. Een beter isolerende 54 mm dikke deur tocht veel minder en presteert ook beter op het gebied van inbraak en geluidsisolatie. Het maakt de woning een stuk prettiger en comfortabeler voor de bewoners. Dit zal ook leiden tot een vermindering van de klachten. Bovendien wordt met een minimale investering voldaan aan de langetermijndoelstelling om woningen allemaal goed te isoleren.

 

Fiscaal voordelig

U kunt tot 1 juli met fiscaal voordeel investeren in het verduurzamen van sociale huurwoningen. Door de energieprestatie met minimaal 3 stappen op de Energie-Index te verbeteren profiteert u van fiscaal voordeel. De nieuwe heffingsvermindering voor verduurzaming is onderdeel van de maatregelen uit het Belastingplan 2019. Meer informatie leest u in de Kamerbrief sluiting RVV Verduurzaming.

 

Herkenbaarheid

Zeker weten dat de deur voldoet? Kies dan voor een GND-deur. Deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Daarmee zijn eenvoudig de afkomst en prestaties op het gebied geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur en kozijn te controleren.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Half miljoen nieuwe GND-garantielabels geplaatst

oktober 2018

Sinds de introductie van het nieuwe GND-garantielabel, zijn er al een half miljoen deuren voorzien van dit label. Dat is een verdubbeling in iets meer dan een jaar tijd. Door de QR-code op het label te scannen, is direct te zien in welke zekerheidsklasse de deur-kozijnset valt en wat de prestaties zijn op het gebied van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerendheid.

Via de QR-code op het GND-garantielabel aan de scharnierzijde van de deur is uit te lezen of het om correct toegepaste, gecertificeerde deur/kozijnelementen gaat en welke gewaarborgde prestatiegarantie en levensreddende functies de deur biedt. Bovendien is de herkomst van de deur eenvoudig af te leiden. Dat is bijvoorbeeld handig om te weten bij onderhoud of herplaatsing van een deur. Tijdens controles of inspecties, kan met één simpele handeling de prestatie en kwaliteit van de deur worden achterhaald en zijn de randvoorwaarden van de deur in de praktijk eenvoudig en snel te beoordelen.

 

Gebouweigenaren vinden het belangrijk om inzicht te hebben of hun gebouw voldoet aan de wet en regelgeving. Dit is een belangrijke pijler in de bepaling van de marktwaarde en onderlegger voor verzekeraars. De GND labeling geeft op eenvoudige manier toegang tot deze waardevolle informatie. GND DEUREN  Zeker goed!

 

 

 


 

Trends en ontwikkelingen in brandwerende deuren; meer aandacht voor prestaties gehele set van deur en kozijn!

Lees het onlangs in Brandveilig.Com verschenen artikel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vrijheid in vormgeving en zekerheid van kwaliteit en prestaties?

Lees het artikel in Architectenpunt uitgave 6 

 


 

Kwaliteitslabel opent de deur naar zekerheid en garantie.

Zekerheid over gegarandeerde prestaties met de GND-zekerheidsklassen. Lees het artikel in Profiel.  

 


 

Luchtdichtheid vraagt om goede geveldetailering.  

Het terugdringen van luchtlekkages is essentieel voor de verlaging van het energie verbruik en verbetering van het confort van de werk en leefomgeving. Lees het artikel in de Bouwtotaal special Isolatie.   

 

 

 


 

GND lanceert nieuwe animatiefilm over geluidwerende deuren

Met het doel de markt op een heldere manier te informeren over de herkenbaarheid van brand, rook- of inbraakwerende deuren heeft GND nu ook een animatiefilm ontwikkeld over geluidwerende deuren. De filmpjes maken duidelijk waarom het noodzakelijk is goede gecertificeerde oplossingen toe te passen. Bekijk de filmpjes op het YouTube kanaal van GND garantiedeuren.      

 

 

 


 

GND prestatiebrochure online beschikbaar  

Met de prestatiebrochure maakt GND zichtbaar aan welke prestaties de GND gelabelde deuren voldoen, welke informatie u op het label terug vindt en wat de verschillende GND-zekerheidsklassen® inhouden.  

 

 

 


 

GND lanceert animatiefilm over brand/rook- en inbraakwerende deuren

Met het doel de markt op een heldere manier te informeren over de herkenbaarheid van brand, rook- of inbraakwerende deuren heeft GND een aantal animatiefilmpjes ontwikkeld. De filmpjes maken duidelijk waarom het noodzakelijk is goede gecertificeerde oplossingen toe te passen. Bekijk de filmpjes op het YouTube kanaal van GND garantiedeuren.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

250.000ste nieuwe GND-garantielabel geplaatst

Sinds de introductie van het nieuwe GND-garantielabel ruim een jaar geleden, zijn er al 250.000 deuren voorzien van dit label. Door de QR-code op het label te scannen, is direct te zien in welke zekerheidsklasse de deur-kozijnset valt en wat de prestaties zijn op het gebied van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerendheid.

Controlerende instanties, gebouweigenaren en -gebruikers, opzichters en bouwbedrijven scannen inmiddels elke maand vele honderden QR-codes op deuren om zekerheid te krijgen over de deurprestaties. En dat is belangrijk, want brand, rook, inbraak en geluid kunnen veel ellende veroorzaken. Zo sterven elk jaar ruim 50 mensen en raken meer dan 700 mensen ernstig gewond door brand in gebouwen. Is rook de belangrijkste doodsoorzaak bij brand omdat het giftig is, een verduisterend effect heeft en zich snel verspreidt. Vindt 57% van de woninginbraken plaats door de voor- of achterdeur open te breken. En ergert één op de vier Nederlanders zich regelmatig aan geluid. Goede deur-kozijnsets spelen een belangrijke rol bij het voorkomen hiervan. Door de QR-code op het GND-garantielabel aan de scharnierzijde van de deur te scannen, is direct te zien of het om correct toegepaste, gecertificeerde deur/kozijnelementen gaat en welke gewaarborgde prestatiegarantie en de levensreddende functie de deur biedt. Bovendien is de herkomst van de deur eenvoudig af te leiden. Dat is bijvoorbeeld handig om te weten bij onderhoud of herplaatsing van een deur.

 

Op locatie controleren

De bijbehorende gratis ‘GND deurscanner’-app is al vaak gedownload en wordt veelvuldig gebruikt. Met de app kan de QR-code eenvoudig worden gescand en uitgelezen, zelfs zonder internetverbinding. Naast informatie over de prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid, biedt de app aanvullende informatie over de vermelde veiligheidscategorieën en -waarden. Ook is het mogelijk om de labelcode in te voeren in de app zonder de deur te scannen. De app ‘GND deurscanner’ is gratis te downloaden in de Google play of App store.

 

 


 

 

 

GND in vakblad Profiel

Garantie biedt zekerheid over kwaliteit nu en in de toekomst. Waarom een product met garantie meer is dan een product met alleen een kwaliteitsverklaring. De Pen.

 

 


 

GND-label zorgt voor rust en zekerheid

Voor woningcorporaties - of ze nu nieuwbouw plegen of zich vooral richten op renovatie van bestaand bezit - is het belangrijk om inzicht te hebben in zoveel mogelijk aspecten van het project. Deuren vormen een belangrijke schakel bij nieuwbouw of renovatie. Het GND-label maakt inzichtelijk welke deur door wie is geplaatst en welke prestatie ze levert. 

 

DeltaWonen te Zwolle Corporatiebouw het vakblad voor bouw, renovatie en onderhoud voor corporaties schrijft hier over in uitgave 6 juni 2017.  De GND-garantie biedt zekerheid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bouwtotaal; Hoe brandveilig is die deur? 

Het aantal jaarlijkse branden en slachtoffers nemen nauwelijks af. En dan krijgen we ook nog te maken met de Wet Kwaliteitsborging, verhoogde aansprakelijkheid van aannemers en aangescherpte eisen voor koude en warme rook in het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving. Producten moeten daarom aantoonbaar en zichtbaar voldoen aan de brand en rook veiligheidseisen.

 

GND garantiedeuren heeft daarom een nieuw label ontwikkeld dat niet alleen de brandwerendheid toont, maar ook de GND-zekerheidsklasse ®, de rook-, geluid- en inbraakwerende prestaties en bovendien eenvoudig gescand kan worden. 

Lees wat Bouwtotaal, platform voor heel bouwend Nederland, hier over schrijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bouwkundige brandveiligheid is cruciaal

Bouwkundige brandveiligheid is cruciaal voor de veiligheid van mensen in een gebouw en de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dat wordt met de animatiefilm van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) duidelijk gemaakt, zie: https://www.youtube.com/watch?v=6XyAjzQqebE&feature=youtu.be

 

 

 


 

Luchtgeluidisolatie van deuren, 'de essentie'

GND heeft de prestatie "Geluid" opgenomen in het GND garantiereglement. Een hele stap op weg om meer prestatiegerichte oplossingen met garantie te kunnen leveren. Wat is nu echt belangrijk voor een geluidwerende deur- en kozijnconstructie (deurset)? hierover heeft technisch advieusbureau DPA Cauberg-Huygen het artikel geschreven Luchtgeluidisolatie van deuren, 'de essentie'.

 

 

 


 

Brandwerend of niet brandwerend?

Waarom zijn brandwerende deuren met al die extra voorzieningen uitgevoerd? Zijn de opschuimende strips, het brandwerende glas en de speciale kit wel nodig? De video van de brandtesten http://youtu.be/lE8TJTGRxU0 geeft de noodzaak aan van het volgens het attest uitvoeren van brandwerendedeuren.

 


 

Nieuw GND-garantielabel

Helderheid noodzakelijk over deurprestaties

Gecertificeerde binnen- en buitendeuren dragen in belangrijke mate bij aan een veilige woon- en werkomgeving. Controlerende instanties, bouwbedrijven en verwerkers van houten deuren moeten snel kunnen zien welke deur zij voor zich hebben. Daarom heeft Stichting GND een nieuw garantielabel ontwikkeld dat met behulp van een QR-code in één oogopslag alle deurprestaties inzichtelijk maakt.

 

“Door de QR-code op het label te scannen, is direct te zien in welke zekerheidsklasse de deur valt en wat de prestaties zijn op het gebied van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerendheid”, legt Henk Breel, directeur van GND, uit. “Je ziet meteen dat het om correct toegepaste, gecertificeerde deur-/kozijnelementen gaat en herkent direct de gewaarborgde prestatiegarantie en de levensreddende functie. In het geval van onderhoud of herplaatsing van een deur leidt de informatie op het label je eenvoudig naar de fabrikant.“

Helder over deuren

GND wil transparant zijn over de prestaties van haar binnen- en buitendeuren. “In de afgelopen jaren hebben we daarom verschillende deurprestaties toegevoegd aan de GND-garantie en deze zichtbaar gemaakt met verschillende labels. Omdat we het controleurs, inspecteurs en verwerkers van houten deuren graag zo gemakkelijk mogelijk maken, hebben we nu één uniform label ontwikkeld, dat bovendien heel snel en eenvoudig af te lezen is”, licht Breel toe.

GND-app

De QR-code is af te lezen met behulp van de speciaal ontwikkelde GND-app. Breel: “Met deze gratis app kun je de QR-code ook zonder internetverbinding gebruiken. Bovendien biedt de app aanvullende informatie over de vermelde veiligheidscategorieën en -waarden. Daarnaast is het mogelijk om de labelcode in te voeren in de app zonder de deur te scannen.” De app ‘GND deurscanner’ is kosteloos te downloaden op IOS- en Android-smartphones en neemt weinig geheugen in beslag. 

 

 


 

 

 

 

GND sluit zich aan bij Brandveilig Bouwen Nederland

GND Garantiedeuren heeft zich aangesloten bij Brandveilig Bouwen Nederland. BBN wil de brandveiligheid van gebouwen verbeteren en is van mening dat brandveiligheid een maatschappelijk belang is dat uitstijgt boven commerciële belangen. GND onderschrijft deze visie en heeft dit bekrachtigd met een lidmaatschap van BBN

GND is onlangs gestart met een brandcampagne waarin de organisatie afnemers wijst op de risico's en hun verantwoordelijkheid. Dit sluit naadloos aan bij de missie van BBN om de kennis over bouwkundige brandpreventie te vergroten en het publiek verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen. Een ander speerpunt van BBN is het gebruik van brandveilige bouwmaterialen en –constructies. In de praktijk zijn er volgens BBN spelers actief, die een lager niveau van brandveiligheid beogen waardoor schijnveiligheid en risico’s ontstaan. De bij GND aangesloten fabrikanten hebben speciale brandwerende deuren ontwikkeld. Deze deuren zijn door een onafhankelijke instelling gecertificeerd en leveren gegarandeerd 30 tot 60 minuten meer veiligheid op. Deze deuren zijn te herkennen aan speciale GND-labels.