Nieuws

Hier vindt u relevante nieuwsberichten over GND in de markt en ontwikkelingen rond binnen en buitendeuren.

 

 

GND aanwezig tijdens Facilitair & Gebouwbeheer 2019

Namens @Brandveilig Bouwen Nederland en GND-Garantiedeuren verzorgt Henk Breel op donderdag 24 januari tijdens de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer de lezing, Hoe controleer ik de veiligheid van vluchtwegen en deuren. Voor het overzicht van de lezingen en toegang tot de Vakbeurs https://www.vakbeursfacilitair.nl/lezingen/20

 

 

 


 

Half miljoen nieuwe GND-garantielabels geplaatst

 

Sinds de introductie van het nieuwe GND-garantielabel, zijn er al een half miljoen deuren voorzien van dit label. Dat is een verdubbeling in iets meer dan een jaar tijd. Door de QR-code op het label te scannen, is direct te zien in welke zekerheidsklasse de deur-kozijnset valt en wat de prestaties zijn op het gebied van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerendheid.

Via de QR-code op het GND-garantielabel aan de scharnierzijde van de deur is uit te lezen of het om correct toegepaste, gecertificeerde deur/kozijnelementen gaat en welke gewaarborgde prestatiegarantie en levensreddende functies de deur biedt. Bovendien is de herkomst van de deur eenvoudig af te leiden. Dat is bijvoorbeeld handig om te weten bij onderhoud of herplaatsing van een deur. Tijdens controles of inspecties, kan met één simpele handeling de prestatie en kwaliteit van de deur worden achterhaald en zijn de randvoorwaarden van de deur in de praktijk eenvoudig en snel te beoordelen.

 

Gebouweigenaren vinden het belangrijk om inzicht te hebben of hun gebouw voldoet aan de wet en regelgeving. Dit is een belangrijke pijler in de bepaling van de marktwaarde en onderlegger voor verzekeraars. De GND labeling geeft op eenvoudige manier toegang tot deze waardevolle informatie. GND DEUREN  Zeker goed!

 

 

 


 

Trends en ontwikkelingen in brandwerende deuren; meer aandacht voor prestaties gehele set van deur en kozijn!

Lees het onlangs in Brandveilig.Com verschenen artikel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vrijheid in vormgeving en zekerheid van kwaliteit en prestaties?

Lees het artikel in Architectenpunt uitgave 6 

 


 

Kwaliteitslabel opent de deur naar zekerheid en garantie.

Zekerheid over gegarandeerde prestaties met de GND-zekerheidsklassen. Lees het artikel in Profiel.  

 


 

Luchtdichtheid vraagt om goede geveldetailering.  

Het terugdringen van luchtlekkages is essentieel voor de verlaging van het energie verbruik en verbetering van het confort van de werk en leefomgeving. Lees het artikel in de Bouwtotaal special Isolatie.   

 

 

 


 

GND lanceert nieuwe animatiefilm over geluidwerende deuren

Met het doel de markt op een heldere manier te informeren over de herkenbaarheid van brand, rook- of inbraakwerende deuren heeft GND nu ook een animatiefilm ontwikkeld over geluidwerende deuren. De filmpjes maken duidelijk waarom het noodzakelijk is goede gecertificeerde oplossingen toe te passen. Bekijk de filmpjes op het YouTube kanaal van GND garantiedeuren.      

 

 

 


 

GND prestatiebrochure online beschikbaar  

Met de prestatiebrochure maakt GND zichtbaar aan welke prestaties de GND gelabelde deuren voldoen, welke informatie u op het label terug vindt en wat de verschillende GND-zekerheidsklassen® inhouden.  

 

 

 


 

GND lanceert animatiefilm over brand/rook- en inbraakwerende deuren

Met het doel de markt op een heldere manier te informeren over de herkenbaarheid van brand, rook- of inbraakwerende deuren heeft GND een aantal animatiefilmpjes ontwikkeld. De filmpjes maken duidelijk waarom het noodzakelijk is goede gecertificeerde oplossingen toe te passen. Bekijk de filmpjes op het YouTube kanaal van GND garantiedeuren.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

250.000ste nieuwe GND-garantielabel geplaatst

Sinds de introductie van het nieuwe GND-garantielabel ruim een jaar geleden, zijn er al 250.000 deuren voorzien van dit label. Door de QR-code op het label te scannen, is direct te zien in welke zekerheidsklasse de deur-kozijnset valt en wat de prestaties zijn op het gebied van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerendheid.

Controlerende instanties, gebouweigenaren en -gebruikers, opzichters en bouwbedrijven scannen inmiddels elke maand vele honderden QR-codes op deuren om zekerheid te krijgen over de deurprestaties. En dat is belangrijk, want brand, rook, inbraak en geluid kunnen veel ellende veroorzaken. Zo sterven elk jaar ruim 50 mensen en raken meer dan 700 mensen ernstig gewond door brand in gebouwen. Is rook de belangrijkste doodsoorzaak bij brand omdat het giftig is, een verduisterend effect heeft en zich snel verspreidt. Vindt 57% van de woninginbraken plaats door de voor- of achterdeur open te breken. En ergert één op de vier Nederlanders zich regelmatig aan geluid. Goede deur-kozijnsets spelen een belangrijke rol bij het voorkomen hiervan. Door de QR-code op het GND-garantielabel aan de scharnierzijde van de deur te scannen, is direct te zien of het om correct toegepaste, gecertificeerde deur/kozijnelementen gaat en welke gewaarborgde prestatiegarantie en de levensreddende functie de deur biedt. Bovendien is de herkomst van de deur eenvoudig af te leiden. Dat is bijvoorbeeld handig om te weten bij onderhoud of herplaatsing van een deur.

 

Op locatie controleren

De bijbehorende gratis ‘GND deurscanner’-app is al vaak gedownload en wordt veelvuldig gebruikt. Met de app kan de QR-code eenvoudig worden gescand en uitgelezen, zelfs zonder internetverbinding. Naast informatie over de prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid, biedt de app aanvullende informatie over de vermelde veiligheidscategorieën en -waarden. Ook is het mogelijk om de labelcode in te voeren in de app zonder de deur te scannen. De app ‘GND deurscanner’ is gratis te downloaden in de Google play of App store.

 

 


 

 

 

GND in vakblad Profiel

Garantie biedt zekerheid over kwaliteit nu en in de toekomst. Waarom een product met garantie meer is dan een product met alleen een kwaliteitsverklaring. De Pen.

 

 


 

GND-label zorgt voor rust en zekerheid

Voor woningcorporaties - of ze nu nieuwbouw plegen of zich vooral richten op renovatie van bestaand bezit - is het belangrijk om inzicht te hebben in zoveel mogelijk aspecten van het project. Deuren vormen een belangrijke schakel bij nieuwbouw of renovatie. Het GND-label maakt inzichtelijk welke deur door wie is geplaatst en welke prestatie ze levert. 

 

DeltaWonen te Zwolle Corporatiebouw het vakblad voor bouw, renovatie en onderhoud voor corporaties schrijft hier over in uitgave 6 juni 2017.  De GND-garantie biedt zekerheid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bouwtotaal; Hoe brandveilig is die deur? 

Het aantal jaarlijkse branden en slachtoffers nemen nauwelijks af. En dan krijgen we ook nog te maken met de Wet Kwaliteitsborging, verhoogde aansprakelijkheid van aannemers en aangescherpte eisen voor koude en warme rook in het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving. Producten moeten daarom aantoonbaar en zichtbaar voldoen aan de brand en rook veiligheidseisen.

 

GND garantiedeuren heeft daarom een nieuw label ontwikkeld dat niet alleen de brandwerendheid toont, maar ook de GND-zekerheidsklasse ®, de rook-, geluid- en inbraakwerende prestaties en bovendien eenvoudig gescand kan worden. 

Lees wat Bouwtotaal, platform voor heel bouwend Nederland, hier over schrijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016 gepubliceerd.

In 2016 vonden in totaal 33 fatale woningbranden plaats. Hierbij vielen in totaal 38 dodelijke slachtoffers. Een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 27 fatale woningbranden plaatsvonden waarbij 31 slachtoffers vielen. Deze stijging is een normale fluctuatie van het aantal fatale woningbranden en slachtoffers per jaar, zo blijkt uit het meerjarig onderzoek van de Brandweeracademie. In 2016 vonden in totaal 33 fatale woningbranden plaats. Hierbij vielen in totaal 38 dodelijke slachtoffers. Een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 27 fatale woningbranden plaatsvonden waarbij 31 slachtoffers vielen. Deze stijging is een normale fluctuatie van het aantal fatale woningbranden en slachtoffers per jaar, zo blijkt uit het meerjarig onderzoek van de Brandweeracademie. lees het hele IFV rapport. 

 

 

 


 

GND in november aanwezig op het Nationaal Congres Brandpreventie 2017

Tijdens het Nationaal Congres Brandpreventie op 14 en 15 november is GND aanwezig om iedereen te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de GND-zekerheidsklassen® voor brand- en rookwerende deuren en de #GNDdeurscanner voor het uitlezen van de deurprestaties. Schrijf u in voor het evenement via http://www.congres-brandpreventie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bouwkundige brandveiligheid is cruciaal

Bouwkundige brandveiligheid is cruciaal voor de veiligheid van mensen in een gebouw en de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dat wordt met de animatiefilm van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) duidelijk gemaakt, zie: https://www.youtube.com/watch?v=6XyAjzQqebE&feature=youtu.be

 

 

 


 

Luchtgeluidisolatie van deuren, 'de essentie'

GND heeft de prestatie "Geluid" opgenomen in het GND garantiereglement. Een hele stap op weg om meer prestatiegerichte oplossingen met garantie te kunnen leveren. Wat is nu echt belangrijk voor een geluidwerende deur- en kozijnconstructie (deurset)? hierover heeft technisch advieusbureau DPA Cauberg-Huygen het artikel geschreven Luchtgeluidisolatie van deuren, 'de essentie'.

 

 

 


 

Brandwerend of niet brandwerend?

Waarom zijn brandwerende deuren met al die extra voorzieningen uitgevoerd? Zijn de opschuimende strips, het brandwerende glas en de speciale kit wel nodig? De video van de brandtesten http://youtu.be/lE8TJTGRxU0 geeft de noodzaak aan van het volgens het attest uitvoeren van brandwerendedeuren.

 


 

Nieuw GND-garantielabel

Helderheid noodzakelijk over deurprestaties

Gecertificeerde binnen- en buitendeuren dragen in belangrijke mate bij aan een veilige woon- en werkomgeving. Controlerende instanties, bouwbedrijven en verwerkers van houten deuren moeten snel kunnen zien welke deur zij voor zich hebben. Daarom heeft Stichting GND een nieuw garantielabel ontwikkeld dat met behulp van een QR-code in één oogopslag alle deurprestaties inzichtelijk maakt.

 

“Door de QR-code op het label te scannen, is direct te zien in welke zekerheidsklasse de deur valt en wat de prestaties zijn op het gebied van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerendheid”, legt Henk Breel, directeur van GND, uit. “Je ziet meteen dat het om correct toegepaste, gecertificeerde deur-/kozijnelementen gaat en herkent direct de gewaarborgde prestatiegarantie en de levensreddende functie. In het geval van onderhoud of herplaatsing van een deur leidt de informatie op het label je eenvoudig naar de fabrikant.“

Helder over deuren

GND wil transparant zijn over de prestaties van haar binnen- en buitendeuren. “In de afgelopen jaren hebben we daarom verschillende deurprestaties toegevoegd aan de GND-garantie en deze zichtbaar gemaakt met verschillende labels. Omdat we het controleurs, inspecteurs en verwerkers van houten deuren graag zo gemakkelijk mogelijk maken, hebben we nu één uniform label ontwikkeld, dat bovendien heel snel en eenvoudig af te lezen is”, licht Breel toe.

GND-app

De QR-code is af te lezen met behulp van de speciaal ontwikkelde GND-app. Breel: “Met deze gratis app kun je de QR-code ook zonder internetverbinding gebruiken. Bovendien biedt de app aanvullende informatie over de vermelde veiligheidscategorieën en -waarden. Daarnaast is het mogelijk om de labelcode in te voeren in de app zonder de deur te scannen.” De app ‘GND deurscanner’ is kosteloos te downloaden op IOS- en Android-smartphones en neemt weinig geheugen in beslag. 

 

 


 

Betere eisen voor rookwerendheid op komst

Bij deurenfabrikanten is het al langer bekend, maar nog niet iedereen is ervan op de hoogte: najaar 2016 is het nieuwe concept Bouwbesluit, dat ‘Besluit Bouwactiviteiten Leefomgeving’ heet, gepubliceerd. Hierin staan onder meer de nieuwe regels over rookwerendheid van scheidingen in een gebouw. Dit heeft belangrijke consequenties voor de toepassing van rookwerende deuren in de bouw. Begin 2019 moeten de nieuwe regels van kracht worden. GND heeft in samenwerking met Efectis verdere uitleg gegeven in het artikel in BouwTotaal. lees het hele artikel uit BouwTotaal juni 2015.

 

 

 


 

 

Nieuwe eisen energiezuinigheid per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wijzigt een aantal eisen uit het bouwbesluit met betrekking tot de energiezuinigheid van gebouwen. Zowel EPC als Rc. De U-waarde gaat voor alle elementen van een woning gemiddeld naar U=1,65Wm2/K waarbinnen de maximale elementwaarde U=2,20Wm2/K per element mag bedragen. Door gebruik te maken van de gunstige U-waarden van deuren kunt op andere onderdelen aanzienlijk besparen. Lees het hele artikel van Nieman Raadgevende Ingenieurs

 


 

GND sluit zich aan bij Brandveilig Bouwen Nederland

GND Garantiedeuren heeft zich aangesloten bij Brandveilig Bouwen Nederland. BBN wil de brandveiligheid van gebouwen verbeteren en is van mening dat brandveiligheid een maatschappelijk belang is dat uitstijgt boven commerciële belangen. GND onderschrijft deze visie en heeft dit bekrachtigd met een lidmaatschap van BBN

GND is onlangs gestart met een brandcampagne waarin de organisatie afnemers wijst op de risico's en hun verantwoordelijkheid. Dit sluit naadloos aan bij de missie van BBN om de kennis over bouwkundige brandpreventie te vergroten en het publiek verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen. Een ander speerpunt van BBN is het gebruik van brandveilige bouwmaterialen en –constructies. In de praktijk zijn er volgens BBN spelers actief, die een lager niveau van brandveiligheid beogen waardoor schijnveiligheid en risico’s ontstaan. De bij GND aangesloten fabrikanten hebben speciale brandwerende deuren ontwikkeld. Deze deuren zijn door een onafhankelijke instelling gecertificeerd en leveren gegarandeerd 30 tot 60 minuten meer veiligheid op. Deze deuren zijn te herkennen aan speciale GND-labels.

 


 


Eerste GND-schilden uitgereikt aan fabrikanten

Stichting GND-garantiedeuren heeft het 30-jarig bestaan gemarkeerd met de uitreiking van een GND-schild aan alle 14 aangesloten fabrikanten. 'Door zo'n bord aan de muur te hangen, laten de fabrikanten zien dat ze garant staan voor de producten die ze leveren', aldus directeur Henk Breel.

GND levert al 30 jaar gegarandeerde kwaliteit in houten deuren voor bouwend Nederland: onafhankelijke instellingen controleren de aangesloten fabrikanten op de verstrekte garanties. Dat wil de stichting de komende tijd beter gaan uitdragen. Breel: 'Aannemers,  woningbouwverenigingen en opdrachtgevers weten wel waar GND voor staat, maar we willen bekender worden bij een breder publiek. Ook een architect, een adviesbureau, een gebouweigenaar, een beheerder en zelfs een particulier moet weten waar GND-garantie voor staat. Een schild aan de gevel bij de aangesloten fabrikanten is de eerste stap in de goede richting.'

Naast buitendeurenfabrikanten zijn nu ook de binnendeurenfabrikanten toegetreden tot GND. Hierdoor is een garantie-instituut ontstaan met één helder garantiereglement voor zowel binnen- als buitendeuren. De GND-garantie gaat verder dan de gebruikelijke productgarantie door de uitbreiding met garantie op de functionele prestaties. De GND-zekerheidsklassen® voor brandwerende deuren zijn hiervan een goed voorbeeld.

 Brandwerende deuren in Limburg

Circa 80% van de woongebouwen in Nederland voldoet niet aan de regels van het recente bouwbesluit. Lees meer over de oplossing die Wonen Zuid in Limburg met de GND zekerheidsklasse® voor brandwerende deuren heeft gerealiseerd.

Corporatiebouw nummer 5 oktober 2013